HİNDİSTAN VE PAKİSTAN KÜTÜPHANELERİNDE BULUNAN ESKİ TÜRK EDEBİYATI ESERLERİ VE TÜRKÇE ESERLER HAKKINDA YAPILAN ÇALIŞMALARA BİR BAKIŞ

Author:

Year-Number: 2021-114
Yayımlanma Tarihi: 2021-03-20 21:14:29.0
Language : Türkçe
Konu : Klasik Türk Edebiyatı
Number of pages: 391-403
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hindistan çok zengin bir coğrafyaya sahiptir. Bu coğrafya içerisinde birçok Müslüman Türk devleti hakimiyet kurmuştur. Hindistan’da hâkimiyet kuran Müslüman Türk devletleri zamanında birçok eser ortaya çıkmıştır ve bunun yanında Urdu dili de Gazneliler devrinde ortaya çıkmıştır ve Urdu dilinde birçok eser yazılmıştır. Yazılmış olan bu eserler Hindistan kütüphanelerinde yer almaktadır. Hindistan’da Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde farklı devirlerde yazılmış olan dîvânlar ve nazım kitapları Hindistan’daki kütüphanelerde bulunmaktadır. Hindistan kütüphanelerinde Türkçe dîvân ve yazma eserlerini araştırmak için Ali Fuat Bilkan, Erkan Türkmen, Durmuş Bulgur, Turgut Koçoğlu ve Sedat Kardaş araştırmalarda bulunuşlardır. Akademisyenlerin yapmış oldukları araştırmalarda birçok dîvân ve yazma eserlere rastlamışlardır. Doç. Dr. Durmuş Bulgur, Hindistan dışında Pakistan’da da kütüphaneler ve üniversitelerde araştırmalar yapmıştır. Pakistan, Hindistan toprakları içerisindeyken 1947 yılında bağımsızlığını ilan ederek bir müstakil devlet olmuştur. Pakistan kütüphaneleri ve üniversitelerinde de birçok Türkçe dîvân ve yazma eserler bunmaktadır. Hindistan ve Pakistan’da bulunan eserler Osmanlıca ve Urduca olarak yazılmıştır. Pakistan’da Türkçe dîvân ve yazma eserlerin yanı sıra Türkçeden tercüme edilmiş Urduca kitaplarda bulunmaktadır. Türkçeden tercüme edilen eserler arasında biyografi çalışması olarak Mustafa Kemal Atatürk, Mevlana Celaleddin-i Rûmî, Halide Edip Adıvar’ın kitapları mevcuttur. Ayrıca Türkçe yazılmış olan eserlerin Urducaya tercüme edilmiş kitaplarda Pakistan^da yayınlanmaktadır.    

 

Keywords

Abstract

India has a very rich geography. Many Muslim Turkish states have dominated this geography. During the time of the Muslim Turkish states that dominated India, many works emerged, and in addition, the Urdu language emerged during the Ghaznavi’s period and many works were written in the Urdu language. These written works are in libraries of India. Dîvâns and verse books written in different periods during the Ottoman Empire periods in India are available in libraries in India. In order to research Turkish dîvân and manuscripts in libraries of India, Ali Fuat Bilkan, Erkan Türkmen, Durmuş Bulgur, Turgut Koçoğlu and Sedat Kardaş conducted research. They came across many dîvân and manuscripts in the researches of academicians. Assoc. Dr. Durmuş Bulgur conducted research in libraries and universities in Pakistan as well as in India. Pakistan became an independent state by declaring its independence in 1947 while it was within Indian territory. There are many Turkish Dîvân and manuscripts in Pakistani libraries and universities. Works found in India and Pakistan are written in Ottoman and Urdu. In Pakistan, there are Urdu books translated from Turkish as well as Turkish Dîvân and manuscripts. Among the works translated from Turkish are the books of Mustafa Kemal Atatürk, Mevlana Celaleddin-i Rûmî, Halide Edip Adıvar as biography works. In addition, works written in Turkish are published in Pakistan in books translated into Urdu.

Keywords