AVUSTURYA VERASET SAVAŞLARI (1740-1748) SIRASINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN İZLEDİĞİ POLİTİKA

Author:

Year-Number: 2021-114
Yayımlanma Tarihi: 2021-03-16 22:32:44.0
Language : Türkçe
Konu : Yeniçağ Tarihi
Number of pages: 145-160
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kutsal Roma Cermen İmparatoru VI. Charles'ın (1685-1740) bir erkek varisi yoktu. Bu nedenle VI. Charles, veraset hakkını kızı Maria Theresa'ya aktarmak için 'Faydacı Müeyyide'yi devreye soktu ve Avrupa'nın başlıca devletlerine bunu kabul ettirdi. Bavyera Elektörü Charles Albert, imparatorluğun kendi hakkı olduğunu ve Maria Theresa'nın mutad veraset uygulamları içerisinde miras hakkı olmadığını dile getirerek karşı çıkmıştı. Bavyera iddiasına Fransa, İspanya, Prusya ve Wittelsbach Hanedanlığı'nın diğer üyeleri destek verirken; İngiltere, Hollanda ve Saksonya ise Maria Theresa'ya destek vermişti. Böylece iki tarafın cephe hattı oluşmuş ve Avusturya Veraset Savaşları (1740-1748) başlamıştı. Fransa, Osmanlı İmparatorluğu'nu oluşturduğu müttefik bloğunda yer alması için ikna etmeye çalışmış ancak bu çalışmalar sonuçsuz kalmıştı. Öte yandan Osmanlı İmparatorluğu tarihinde ilk kez arabuluculuk girişiminde bulunarak, veraset krizinin çözümüne katkı sunmak istemişti. Ama bu diplomatik girişimin istenileni vermemesi ve veraset savaşlarının Akdeniz'e sıçramasıyla Bâbıâli, imparatorluk sekreteryası görevi gören Mainz Elektörlüğü'nde bulunan elçilere Osmanlı karasularında savaşların cereyan etmemesi için bir 'nota' vermişti.

Keywords

Abstract

Holy Roman Emperor VI. Charles (1685-1740) did not have a male successor. Therefore VI. Charles issued the Pragmatic Sanction in order to transfer his right of succession to his daughter Maria Theresa and imposed it on the major states of Europe. But the Bavarian Elector Charles Albert objected, pretending the throne and claimed the Maria Theresa could not pretend the throne due to usual succession practices. While France, Spain, Prussia and other members of the Wittelsbach Dynasty supported the Bavarian claim; England, Netherlands and Saxony supported Maria Theresa. Thus, the front lines of the two sides were formed and the Wars of Austrian Succession (1740-1748) began. France tried to persuade the Ottoman Empire to take part in the ally bloc, but these efforts were inconclusive. On the other hand, for the first time in the history of the Ottoman Empire, the empire wanted to contribute to the solution of the crisis by attempting to mediate. However, as this diplomatic initiative did not give what was desired and the wars of succession spread to te Mediterranean, the Sublime Port send a diplomatic 'note' to envoys in the Mainz Elector, which served as the imperial secretariat, to prevent wars from taking place in Ottoman Territorail waters.

Keywords