SAĞLIK TURİZMİNİN EKONOMİYE KATKISI: IĞDIR İLİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2021-114
Yayımlanma Tarihi: 2021-03-16 22:30:38.0
Language : Türkçe
Konu : Makro İktisat
Number of pages: 29-52
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Iğdır ili çok eski bir yerleşim yeri olup, birçok tarihi eseri bulunan, Türkiye’nin en yüksek dağı ve sönmüş bir volkan olan Ağrı Dağı’na yapılan tırmanışlar ilin en çok bilinen turizm aktivitesidir. Sağlık turizmi açısından kullanılabilecek Tuz Mağarası terapi merkezi ise çok az bilinmektedir. Iğdır ilinde termal kaynakların bulunması ile ilgili ilk çalışmalar ise 2018 yılında başlamıştır. Bu çalışmanın amacı, sağlık turizmi açısından Iğdır ilindeki mevcut durumun incelenmesi olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda araştırma tarama modelinde tasarlanmış, doküman inceleme ve anket ile sağlık turizminin Iğdır ili ekonomisine katkısı belirlenmiştir. Ayrıca bu çalışmada Iğdır ilindeki sağlık turizminin geliştirilmesine katkı sağlayacak önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

Iğdır province is a very old settlement and climbing Ağrı Mountain, Turkey’s highest mountain and an extinct volcano, is the most well-known tourism activity of the province. On the other hand, the Salt Cave therapy center, which can be used for health tourism is not very well known. The first studies regarding the availability of thermal sources in Iğdır province started in 2018. The aim of this study was to examine the present state in Iğdır province in terms of health tourism. Within this scope, the contribution of health tourism to the economy of Iğdır province had beeen determined by reviewing the documents and conducting a questionnaire designed in research scanning model.

Keywords