COVİD-19 PANDEMİSİNİN SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARI ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2021-114
Yayımlanma Tarihi: 2021-03-16 22:28:05.0
Language : Türkçe
Konu : Muhasebe
Number of pages: 220-240
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

2019 yılı sonunda Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran Covid-19 (yeni tip coronavirüs), 11 Mart 2020 tarihinde WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. Pandemi sürecinde uygulanan önlemlerin ve kısıtlamaların yarattığı ekonomik belirsizlikler, işletmeler hakkında yöneticilere veya finansal tablo kullanıcılarına bilgi veren finansal raporlar üzerinde çeşitli etkilere neden olmuştur. Çalışmanın temel amacı; Covid-19 pandemisinin, bankaların sınırlı bağımsız denetim raporlarında ne kadar yer tuttuğunun ve bu raporlarda yer alan bağımsız denetçinin vardığı sonuca etkisinin belirlenmesidir. Bu amaçla, BİST 100’de yer alan mevduat bankalarının 2020 yılında yayımlamış oldukları ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporları incelenmiştir. Verilerin analizinde, içerik analizi ve ikili lojistik regresyon yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, incelenen mevduat bankalarının sermaye yapısının sınırlı denetim raporunda yer alan bağımsız denetçinin bildirdiği sonucu etkilediği, sınırlı denetim raporlarında yer alan Covid-19 ile ilgili açıklamaların ve ilgili raporun yayımlandığı periyodun ise denetçi tarafından bildirilen sonuç üzerinde etkili olmadığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Covid-19 (new type of coronavirus), which emerged in China at the end of 2019 and surrounded the world, was declared as a pandemic by WHO (World Health Organization) on March 11, 2020. The economic uncertainties created by the measures and restrictions applied during the pandemic process have caused various effects on the financial reports that inform the managers or users of the financial statements. The main purpose of the study is to determine the extent to which the Covid-19 pandemic is included in the limited independent audit reports of the banks and its effect on the result reached by the independent auditor included in these reports. For this purpose, the limited audit reports on interim financial information published by the deposit banks in BIST 100 in 2020 were examined. Content analysis and binary logistic regression methods were used to analyze the data.As a result of the research, it was determined that the capital structure of the analyzed deposit banks affected the result reported by the independent auditor in the limited audit report. It was determined that the explanations about Covid-19 in the limited audit reports and the period in which the related report was published did not affect the result reported by the auditor.

Keywords