AKADEMİK ÇEVİRİ EĞİTİMİNDE HABER ÇEVİRİSİ: MÜFREDAT İNCELEMESİ

Author:

Year-Number: 2021-114
Yayımlanma Tarihi: 2021-03-16 22:26:04.0
Language : Türkçe
Konu : Çeviribilim
Number of pages: 370-390
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Haber çeviriş, küresel bilgi alışverişinin çok önem kazandığı günümüzde haber üretiminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu alanda gerçekleştirilen çalışmalar çevirilerin çoğunlukla çeviri alanından mezun olmayan kişiler tarafından gerçekleştirildiğini ortaya koymaktadır. Bazı çalışmalar ise bu sürecin yabancı dil bilen gazeteciler tarafından gerçekleştirildiği için çeviri olarak görülmediğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın amacı ise uluslararası haberlerde gerçekleşen çeviri faaliyetleri için büyük öneme sahip olan ve bu alanda çeviri gerçekleştirebilecek bir çevirmen adayının sahip olması gereken edinci kazandırabilecek derslerin akademik çeviri eğitimindeki yerini ortaya koymaktır. Bunun için ise nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme yöntemi kullanılarak 55 tane üniversitenin çeviribilim ve/veya mütercim tercümanlık müfredatları incelenmiştir ve içerik analizi yapılmıştır. Bunun sonucunda ise haber çevirisini kapsayan derslerin %38’inin zorunlu ve alanla ilgili çoğunlukla farkındalık kazandırmaya yönelik olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

News translation has become an indispensable part of news production nowadays when global information exchange has gained great importance. Research on this topic has revealed that the translation of news is mostly done by people who don’t have a degree in translation. Some studies also revealed that this process is not seen as translation as it is conducted by the journalists who know the foreign language in which the news is originally written. The present study aims to determine the competencies which have great importance for translating international news, and which trainee translators should acquire during their training. The study aims to reveal the place of these competencies in academic translation education. The study employed a document analysis method from qualitative research methods. The curricula of 55 translation and interpreting department were analyzed. Content analysis was performed on these curricula.  This analysis revealed that 38% of courses on news translation are presented in the compulsory category. It is also found that most of the courses in this field aim to increase the awareness of students.

Keywords