SAMSUN/HAVZA’DA I. ULUSAL MİMARLIK DÖNEMİ EĞİTİM YAPILARI: TAŞ MEKTEP VE KAMLIK İLKOKULU

Author:

Year-Number: 2021-114
Yayımlanma Tarihi: 2021-03-16 22:24:38.0
Language : Türkçe
Konu : Sanat Tarihi
Number of pages: 192-219
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Osmanlı’da eğitim, 19. yüzyılın ortalarına kadar genellikle sıbyan mektepleri ve medreselerde yapılmıştır. Sıbyan mektepleri ve medreseler meydana gelen değişimlere karşı toplumsal ihtiyaçları karşılayamamış, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren birçok alanda başlayan ıslahatlara eğitimin de dahil edilmesiyle iptidai, rüştiye ve idadi gibi modern eğitim veren okullar açılmıştır. Sultan II. Abdülhamid (1876-1908) ve II. Meşrutiyet dönemlerinde (1908-1914) hız kazanan okul inşası, Cumhuriyet döneminde de devam etmiştir. Yenileşme hareketleri sonucu ortaya çıkan bu eğitim yapıları, Osmanlının son yılları ile Cumhuriyetin ilk yıllarında (1908-1930), I. Ulusal Mimarlık üslubuyla inşa edilmiştir. Bu çalışmada, I. Ulusal Mimarlık üslubu özellikleri taşıyan Havza’daki Taş Mektep ve Kamlık Köyü İlkokulu tanıtılacak ve değerlendirilecektir. Taş Mektep ve Kamlık İlkokulu, plan ve cephe düzenlemesiyle, inşa edildiği dönemin üslubunu taşrada yansıtması ve günümüze dek koruması bakımından önem taşımaktadır.

Keywords

Abstract

Education in the Ottoman Empire was generally carried out in primary schools and madrasas until the middle of the 19th century. Ottoman primary schools and madrasahs could not meet the social needs in the face of the changes that occurred, and with the inclusion of education in the reforms that started in many fields since the second half of the 19th century, schools providing modern education such as "iptidai", "rüştiye" and "idadi" were opened. Sultan II. Abdulhamid (1876-1908) and II. School construction accelerated during the Constitutional Monarchy (1908-1914) and continued in the Republic period. These educational buildings, which emerged as a result of the innovation movements, were built in the last years of the Ottoman Empire and the first years of the Republic (1908-1930), with the First National Architecture style. In this study, Taş Mektep and Kamlık Village Primary School in Havza, which has the characteristics of the I. National Architecture style, will be introduced and evaluated. Taş Mektep and Kamlık Primary School is important in terms of reflecting the style of the period in which it was built in the provinces and preserving it until today with its plan and facade arrangement.

Keywords