MONTESSORİ EĞİTMENLERİ 3-6 YAŞ ERKEN ÇOCUKLUK SINIFLARINDA HAZIRLANMIŞ ÇEVREYİ NASIL DÜZENLİYOR?

Author:

Year-Number: 2021-114
Yayımlanma Tarihi: 2021-03-16 22:23:05.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 169-191
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkemizde yaygın olarak uygulanan Montessori eğitim programında “hazırlanmış çevre”, “hazırlanmış yetişkin” ve “eğitici materyaller” önemli rol oynamaktadır. Montessori sınıflarında fiziki ortamın bu üç öğe çerçevesinde oluşturulduğu ve düzenlendiği söylenebilir. Mevcut çalışmanın amacı; Türkiye’de resmi veya özel okul öncesi eğitim kurumlarında 3-6 yaş erken çocukluk sınıflarında görev yapan Montessori eğitmenlerinin fiziki ortamın düzenlenmesine yönelik sınıf yönetimi uygulamalarının ve başvurdukları uygulamaları sınıf yönetimi ile nasıl ilişkilendirdiklerinin tespit edilmesidir. Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik yaklaşım benimsenerek yürütülen çalışmanın örneklemini İstanbul ili Başakşehir, Ümraniye, Sancaktepe ve Sarıyer ilçelerinde dört farklı kurumda görev yapan 13 Montessori eğitmeni oluşturmaktadır. Veriler, bireysel yüz yüze görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Uygulamalara ilişkin elde edilen veriler sınıf içi ortamın düzenlenmesi, sınıf dışı ortamın düzenlenmesi ve materyallerin düzenlenmesi şeklinde üç tema altında toplanmıştır. Bu temalara ait toplam 66 tane uygulama tespit edilmiştir. İkinci görüşme bulgularına göre, eğitmenlerin başvurdukları uygulamaları hazırlanmış çevre, hazırlanmış yetişkin ve eğitici materyaller çerçevesinde sınıf yönetimi ile ilişkilendirdikleri tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

“Prepared environment”, “prepared adult” and “educational materials” are important in Montessori education program widely applied in our country. In Montessori classes, the physical environment is created and organized within the framework of these three elements. The purpose of this study; is to determine how Montessori educators who work at 3-6 early childhood calssroom in public or private pre-school education institutions in Turkey relate classroom management practices to the regulation of physical environment and the practices they apply to classroom management. 13 Montessori educators working in four different institutions in Başakşehir, Ümraniye, Sancaktepe and Sarıyer districts of İstanbul province constitute the sample of the study carried out by adopting a phenomenological approach. The data was collected through individual face-to-face interviews. The data obtained on the practices were collected under three themes: regulation of the classroom environment, regulation of the classroom environment and regulation of the materials. A total of 66 practices of these themes have been identified. According to the second interview findings, it was determined that the educators associated their practices with classroom management within the framework of prepared environment, prepared adult and educational materials.

Keywords