HADİS KAYNAKLARINDA CUDİ DAĞI

Author:

Year-Number: 2021-114
Number of pages: 66-77
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

öz

Allah'ın kelamı Kuran'da Hz. Nuh'un gemisin Cudi dağına indiğinden açıkça söz edilmiştir.  Ancak Cudi'nin hangi bölgede olduğu hususu hakkında herhangi bir bilgi verilmemiştir. Cudi'nin hangi dağ ve nerede olduğu hususu öteden beri alimlerin dikkatini çekmiştir. Son dönemde yapılan bazı çalışmalar Cudi'nin nerede olduğu hususunu yeniden göndeme getirmiştir. özellikle Tevrat'a yer alan bazı bilgilere dayanak bazıları Hz. Nuh'un gemisinin Ağrı dağına indiğini idda etmiştir. Kuran'dan sonra İslami bilginin en güvenilir kaynağı Hz. Peygamber'in hadis ve sünnetidir.  Hadis kaynaklarında yer alan her rivayet, belli bir sened zinciriyle nakledildiği için dolayısıyla hadis mecmuaları rivayet açısından tarih gibi diğer islami kaynaklardan daha güvenilir olarak kabul edilmiştir. Bu çalışmanın amacı başta hadis metinleri olmak üzere ulaşabildiğimiz tüm hadis literatüründe Cudi dağının yeri hakkındaki rivayetleri tespit etmek ve söz konusu bilgilerin değerini ortaya koymaktır. Tespit edilen bilgiler, tefsir ve tarih gibi diğer islami kaynaklar ile beraber değerlendirilecek  ve elde edilen sonuç ayrıca Tevrat'ta yer alan bilgiler ile de mukayese edilecektir. Sonuçta hadis kaynaklarından hareketle Hz. Nuh'un gemisinin indiği Cudi dağının yeri tespit edilmiş olacaktır.

Keywords

Abstract

It is clearly stated in the Qur'an that the ship of the Prophet Noah descended on Mount Judi. However, the Qur'an did not give information about which or where the Judi mountain is located. The subject of where the Judi mountain is has attracted the attention of researchers for a long time. Recent research on the flood of Noah restarts the discussion of where Noah's Ship landed. Some claimed to have landed on the Ararat mountains based on the Torah. The source of Islamic information after the Qur'an is the hadith and sunnah of the Prophet. Hadith books in which hadiths are written are considered more reliable than other Islamic works. The purpose of this paper is to identify information about the location of the mountain of Judi in all hadith literature, especially the main text and commentary books. The result obtained will also be compared with the information in the Torah.

Keywords