MEMLÛK KIPÇAK TÜRKÇESİNDE EMİR KİPİ

Author:

Year-Number: 2021-114
Yayımlanma Tarihi: 2021-03-04 12:26:51.0
Language : Türkçe
Konu : Türk Dili
Number of pages: 128-144
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tarihî Türk lehçeleri arasında önemli bir yere sahip olan Memlûk Kıpçak Türkçesi, 1250-1517 yılları arasında Mısır ve Suriye  sahasında hüküm süren Memlûk Devletinde yaşayan Türkler tarafından meydana getirilmiştir. Memlûk Kıpçak Türkçesi ile günümüze kadar intikal eden çok sayıda eser, Arap harfleriyle kaleme alınmıştır. Bu eserler sözlük, gramer, edebiyat, din, siyaset, atçılık, okçuluk gibi çeşitli alanlarda yazılmıştır. Bu yazıda Memlûk Kıpçak Türkçesi ile yazılmış olan metinlerdeki emir kipi üzerinde durulmuştur. O dönemin gramer kitaplarındaki emir kipiyle ilgili bilgiler ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir. Diğer metinlerdeki emir bildiren ekler bir araya getirilerek örneklerle birlikte verilmiştir. tespit edilen eklerin işlevleri ve cümleye kattıkları anlamlar ortaya çıkarılmıştır.

Keywords

Abstract

The Mamluk-Kipchak language has an important place among the historical Turkic dialects, was formed by the Turks living in the Mamluk state, which ruled in Egypt and Syria between 1250-1517. Numerous works have been transmitted by Mamluk Kipchak to the present day were written in Arabic letters. These works were recorded in various fields, such as vocabulary, grammar, literature, religion, politics, equestrian and archery. This article is focused on the imperative mood of Mamluk Kipchak texts. Information about the imperative mood is shown in the grammar books of that period. Suffixes denoting imperative mood in other texts are also defined, and their functions and the meanings in the sentence are determined.

Keywords