AB’NİN COVID- 19 SINAVI: ITALEXIT MÜMKÜN MÜ?

Author:

Year-Number: 2021-114
Yayımlanma Tarihi: 2021-03-16 22:10:36.0
Language : İngilizce
Konu : Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi
Number of pages: 161-168
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İlk olarak Çin’in Wuhan şehrinde görülen ve daha sonra sınırları aşarak domino etkisi yaratan ve tüm dünyada hızla yayılan, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüs, Avrupa’da da derin gedikler yaratmış, sağlıktan eğitime ekonomiden sosyal hayata kadar her alanı olumsuz yönde etkilemiştir. Özellikle İtalya olmak üzere Avrupa’nın güney kanadındaki ülkeler pandemi sürecinde ağır darbeler almış, yetersiz sağlık koşulları ve hâlihazırdaki olumsuz ekonomik şartlardan ötürü bazı üye ülkelerde ciddi krizler patlak vermiştir. Covid-19, son yıllarda artarda gelen finansal kriz, popülist siyaset ve mülteci-karşıtı eğilimlerin yükselmesi ile Brexit sürecinin yarattığı etkileri kontrol altına alma çabası içinde olan AB’yi benzersiz bir krizin eşiğine getirmiştir. Üye ülkeler arasında bu süreçten en çok etkilenen ülke İtalya olmuştur. İtalya’nın her geçen gün artan çaresizliği karşısında AB, İtalya’yı kendi kaderine terk etmekten ötesini yapmamış, bu durum da İtalya’da AB karşıtı söylemleri harekete geçirerek İtalexit’in güçlü bir şekilde gündeme gelmesini beraberinde getirmiştir. Bu çalışmanın amacı, AB’nin Covid-19 salgını ile yaşadığı olumsuz süreci ve savunduğu değerlerle çelişerek bu sınavı başarıyla veremeyişini ele almanın yanında salgın ile birlikte Italexit söyleminin nasıl bir gelişim izlediğini tartışmaktır.

Keywords

Abstract

Having originated in Wuhan city of China before its global spread overcrossing the borders in a flash by triggering a domino effect, the Coronavirus is now described as a pandemic by the World Health Organization (WHO) and through the deep wounds created in Europe, the virus has left negative impacts in all aspects of life ranging from health, education and economy to social domains. Italy in particular together with Southern European states was most exposed to the severe drawbacks throughout pandemic and due to inadequate healthcare services and already-existing negative financial conditions, huge crises have broken out in a number of member states. Covid-19, accompanied with the latest consecutive financial crises, populist politics and increasing popularity towards anti-refugee trends cumulatively pushed the EU that was already striving hard to manage adverse impacts from Brexit process to the brink of a crisis beyond comparison. Among all member states Italy has been the country stricken most during the entire turmoil in the whole process. Against the unmanageable misery of Italy each new day, EU could literally offer nothing more than leaving Italy with its own fate and in consequence anti-EU protests in Italy gained impetus thus making Italexit a hot topic of discussion. It is thus the aim of our study to analyze the way how EU failed to pass this test faced during the adverse conditions stemmed from Covid-19 pandemic via diverting from the values it advocated and in addition this study seeks to shed light on the way Italexit discourse developed as a side effect of the pandemic.

Keywords