SÖZLÜ TARİHİN TARİH EĞİTİMİNDEKİ YERİ İLE SÜREÇ İÇERİSİNDE GELİŞİMİ VE EĞİTİM-ÖĞRETİM UYGULAMALARI YÖNÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2021-113
Yayımlanma Tarihi: 2021-02-02 21:53:15.0
Language : Türkçe
Konu : TARİH EĞİTİMİ
Number of pages: 187-201
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sözlü tarih, akademisyenlerin kullanabileceği bir yöntem olmasının yanı sıra araştırmalar sonucunda meydana gelen bir tarih yazım biçimi olarak da görülür. Sözlü tarihle insanlar, yaşam hikâyelerinin kayıt altına alınması neticesinde tarihin öznesi konumuna gelir. Bu metotla sadece önemli görülen şahıslar ve olaylar yerine ikinci sınıf görülen insanlar ve olaylar ele alınmıştır. Sözlü tarih yazılı belgelerle birlikte değerlendirildiğinde tarihe ayrı bir anlam ve özgünlük katar. Sadece tarih disiplininin değil diğer disiplinlerin faydalandığı multidisipliner manada bir metot özelliği de ihtiva eder. Tarihsel süreçte Alman tarihçi Ranke döneminden itibaren yazılı belgeler önem kazanmış ve sözlü tarih uzunca bir süreç tarihçilerin gündeminden çıkmıştır. II. Dünya Savaşından sonra ses kayıt cihazlarının icadıyla birlikte önem kazanarak araştırmacıların faydalandığı önemli bir yöntem haline gelmiştir. Geçmişi İngiltere ve Amerika gibi ülkelerde çok eskiye gitmesine rağmen Türkiye’de 1990’lı yıllardan itibaren popüler olmaya başlamıştır. Bu çalışmada öncelikle sözlü tarihin tarih eğitimindeki yeri, süreç içerisindeki gelişimi, tarihe bakışı, eğitim ve öğretim uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi ele alınmıştır. Sözlü tarih yöntemi sayesinde öğrencilerin öğrenme ortamlarının zenginleştiği, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki etkileşimin arttığı, öğrenciler için tarih dersinin daha zevkli ve eğlenceli bir hale geldiği de vurgulanmıştır.

Keywords

Abstract

Oral history is a method that scholars can use, as well as a form of writing history that occurs as a result of research. Through oral history, people become subjects of history as a result of recording their life stories. In this method, only people and events that are considered important are addressed, not people and events that are considered second-class. When oral history is evaluated together with written documents, it adds a separate meaning and originality to the history. It also contains a multidisciplinary method feature that uses not only the discipline of history, but also other disciplines. In the historical process, written documents have gained importance since the time of the German historian Ranke, and oral history has been on the agenda of historians for a long time. II. After World War II, with the invention of voice recorders, it gained importance and became an important method that researchers benefited from. Although its history goes back a long time in countries such as the UK and America, it has started to be popular in Turkey since the 1990s. In this study, the place of oral history in history education, its development in the process, its view of history, its evaluation in terms of education and training practices were discussed. It was also emphasized that thanks to the oral history method, students ' learning environments are enriched, the interaction between teachers and students increases, and the history lesson becomes more enjoyable and fun for students.

Keywords