ÜLKELERİN DEĞİŞMEYEN AMACI: ZENGİNLİK VE GÜÇ ARAYIŞLARI

Author:

Year-Number: 2021-114
Yayımlanma Tarihi: 2021-03-15 12:33:00.0
Language : Türkçe
Konu : İktisat
Number of pages: 252-274
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Daha zengin olabilmek ve bunu korumak, bireylerin ve ülkelerin en temel amaçlarındandır. Ülkeler, daha zengin olabilmek adına birçok savaşlar, barışlar, entegrasyonlar yapmışlar, coğrafi keşifler gerçekleştirmişler ve sömürgecilik faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Günümüzde ABD ile Çin arasında yaşanan dış ticaret savaşları ve yakın zamanda gerçekleşen Brexit olayı da bu güç ve zenginlik arayışlarının çağdaş bir yansımasıdır.  Kovid-19 salgının dünyayı derinden etkilediği günümüzde, ülkeler önce kendi halklarının sağlığını düşünmekte, bu uğurda her türlü dış ülke temasını kesmekte, dış ticaret ve seyahatleri kısıtlayabilmekte, üretilecek aşıların çok büyük kısmını kendileri almaya çalışmakta ve diğer ülkelerin bu alanda yaşadıkları mağduriyetlere duyarsız kalabilmektedirler. Bu da ülkeler arası güç yarışlarının somut bir yansımasıdır.Bu çalışmada ülkelerin zenginlik ve güç arayışları; “korumacı politikalar”, “liberal ekonomi”, “komşuyu fakirleştirici politikalar” ve “küreselleşme” olguları çerçevesinde ele alınmıştır. Böylece yaşanan küresel güç mücadeleleri ve etkileri ortaya konularak, ulusal ve küresel fayda maksimizasyonu açısından en doğru politikaların neler olabileceği konusunda yöneticilere ışık tutulmasına çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Getting richer and protecting and developing it is one of the main goals of individuals and countries. Countries have made many wars, peace, economic integrations, geographic discoveries and colonial activities in order to become wealthier and to keep it forever. The foreign trade war between the USA and China and the recent Brexit event are a contemporary reflection of this search for power and wealth.Nowadays, when Covid-19 epidemic has deeply affected the world, countries first consider the health of their own people and, for this purpose, cut off any kind of foreign interaction, restrict foreign trade and travel, try to buy the vast majority of vaccines to be produced and remain insensitive to the victimization of other countries in this area. This is another concrete reflection of the power race between countries.In this study, the efforts of countries in search of wealth and power were discussed within the framework "protectionist policies", "liberal economic theory", "beggar thy neighbor policies" and "globalization. In this way, the global power struggles experienced in the past and today and their effects were revealed, the best policies in terms of national and global utility maximization were determined and it was tried to shed light on the governors.

Keywords