İNGİLİZCE ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ

Author:

Number of pages: 170-186
Year-Number: 2021-113

Abstract

Bu çalışmada, 8. sınıflar için bir konuşma dersi geliştirmek için öğrencilerin gerçek eğitim ihtiyaçlarını anlamak amacıyla ihtiyaç değerlendirme çalışması yapılmıştır. Üç farklı veri toplama yöntemi kullanılmıştır. Bunlardan biri konuşma dersi ile ilgili soruların olduğu bir öğrenci anketidir, ikincisi öğrenciler için bir tutum ölçeği ve sonuncusu ise öğretmenler için yarı yapılandırılmış bir görüşme formudur. Öğrencilerin ihtiyaçları ve tercihleri toplanan verilere göre raporlandı ve tartışıldı. Elde edilen sonuçlara bakıldığında, öğretmenlerin öğrencilerin İngilizceye karşı olumsuz tutumları olduğunu belirtmelerine rağmen öğrencilerin İngilizceye karşı olumlu tutumları olduğu ortaya çıkmıştır. İletişimsel konuşma etkinlikleri öğrenciler tarafından tercih edilmesine rağmen öğretmenler tarafından uygulanmadığı görüldüğü için gerekli önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

To design a speaking course curriculum for 8th graders, a needs assessment study was conducted in order to accomplish designing a communicative speaking course through understanding the real educational needs of the students. Three data collection methods were utilized. One of them was a student survey which had questions about a speaking course, second one was an attitude scale for students and the last was a semi-structure interview for the teachers. Needs and preferences of the students were reported and discussed accordingly. Considering the results, although teachers stated that students have negative attitudes towards English it was found out that the students have positive attitudes towards English. As communicative speaking activities were preferred by the students but not applied by teachers, necessary suggestions were made.

Keywords