KADINLARIN MAYO KULLANIMINDA YAŞADIKLARI SORUNLAR VE BEKLENTİLERİNİN VÜCUT ŞEKİLLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-114
Yayımlanma Tarihi: 2021-03-15 12:31:58.0
Language : Türkçe
Konu : moda tasarım
Number of pages: 113-127
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

  1. yüzyıl kadın mayolarında yeni bir çağ açmış, günümüzde ise modadaki değişim ve yeniliklerle beraber mayo tasarımları, çeşitlilikleri ve kullanıcı beklentileri farklılaşmıştır. Farklı vücut oranlarının oluşturduğu vücut şekilleri her türlü giysi kullanımında olduğu gibi mayo kullanımında da önemli bir değişkendir. Vücut şekli hem iyi bir estetik görünüm oluşturulmasında hem de kullanıcı açısından beklenen düzeyde giyim konforu sağlanmasında etkili olmaktadır. Artan yaşam standartları ve gelişen teknolojik olanaklar kullanıcı beklentilerinin giderek arttırmaktadır. Hem görünüm hem işlev hem de konfor beklentisi yüksek olması nedeniyle kadınların mayo kullanımına ilişkin yaşadıkları sorunlar ve beklentilerinin vücut şekillerine göre incelenmesini gerektirmektedir. Vücut şekillerine dair farklı sınıflandırmaların incelendiği araştırmalar hazır giyim sektöründe kullanılan giysi kalıplarını vücut şekilleriyle ilişkilendirilmesine olan ihtiyacı ortaya koymaktadır (Şen, Öndoğan, Tama( 2009); Devarajan(2004); Çileroğlu (2010); Kişoğlu (2006)). Kadınların mayo kullanımında vücut şekillerine göre yaşadıkları sorunlar ve beklentilerinin belirlenmesi amaçlanan bu araştırmada; satın alma sıklıkları, marka tercihlerinde etkili olan özellikler, tercih edilen model özellikleri ve vücut uyumuna yönelik görüşleri değerlendirilmiştir. Betimsel yönteme sahip olan araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen anketin tesadüfi yöntemle 180 kadına uygulanmasıyla elde edilmiş ve bazı tanımlayıcı istatistiklerle değerlendirilerek tartışılmıştır. Araştırmada belirlenen beklentilerin tasarım ve ölçülendirme süreçlerinde dikkate alınarak karşılanabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The 20th Century ushered in a new era in women swimwear, whereas today together with the changes and novelties in fashion, the swimwear designs, varieties and user expectations have changed. As with the usage of all types of clothing, body shapes formed by different body rates is an important variable in swimwear usage too. Body shape is effective in both the composition of an aesthetic outlook and ensuring clothing comfort at the desired level for the user. Improving living standards and developing technological opportunities steadily increases user expectations. Due to high expectations in appearance, function and comfort, the problems women have concerning swimwear usage and their expectations have to be examined with regards to their body shapes. The researches where different classifications towards body shapes are examined, reveal the need for the association of clothing patterns with body shapes in the ready-made clothing sector (Şen, Öndoğan, Tama ( 2009); Devarajan (2004); Çileroğlu (2010); Kişoğlu (2006)). In this research where the problems and expectations women have concerning swimwear usage with regards to their body shapes have been tried to be determined; their purchasing frequencies, features effecting brand choice, the features of the chosen model and their views on body harmony have been evaluated. The data of this research which has a descriptive method has been obtained by the application of a questionnaire developed by the researchers on 180 women by coincidental method and has been discussed by evaluating with some complementary statistics. The conclusion 

Keywords