TÜRKİYE’NİN DOĞUSUNDA KADINLARIN CİNSİYET ROLLERİNE KARŞI TUTUMLARI: TOPLUM TABANLI BİR ÇALIŞMA

Author:

Number of pages: 93-106
Year-Number: 2021-113

Abstract

Amaç: Bu araştırmanın amacı, bir il merkezinde yaşayan kadınların toplumsal cinsiyet rollerine yönelik tutumlarını ve bu tutumları etkileyen faktörleri belirlemektir.

Yöntem: Kesitsel tipteki bu çalışma, Türkiye'nin doğusunda yaşayan 800 kadın katılımcı ile gerçekleştirildi.

Bulgular: Kadınların Cinsiyet Rolü Tutum Ölçeği (CRTÖ) toplam puan ortalaması 116.46±13.23 olarak belirlenmiştir. Araştırmada evli kadınların, kendisi ve eşi okul eğitimi almamış olanların, kendisi ve eşi çalışmayan kadınların, eşiyle akrabalık bağı olanların, en uzun süre köyde yaşayanların ve geniş aile yapısında yaşayan kadınların CRTÖ puan ortalaması anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur (p<0.05).

Sonuç: Sosyal hayatta kadın erkek eşitliğini sağlamak ve kadının sosyal statüsünü yükseltmek için kadınların eğitim seviyesinin yükseltilmesi gerekmektedir.

Keywords

Abstract

Purpose: The aim of this study was to determine the attitudes of women living in city center towards gender roles and factors influencing these attitudes.

Methods: This cross-sectional study was conducted with 800 female participants who were living in the province in Eastern Turkey.

Findings: Mean scores of the Gender Role Attitude Scale (GRAS) was calculated as 116.46±13.23 points. The mean GRAS scores of women married, illiterate, having illiterate spouses, unemployed, having unemployed spouses, and who had extended family type were comparatively lover.

Conclusion: To ensure equality between women and men in social life and to increase the social status of women, it is necessary to raise the educational level of women.

Keywords