LIED SANATINDA MODÜLASYON İÇİN KULLANILAN ORTAK AKORLARIN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2021-113
Yayımlanma Tarihi: 2021-02-23 00:19:57.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 219-231
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada, klasik ve romantik dönem bestecilerinin eserleri içerisinden seçilmiş 232 lied, diyatonik modülasyonlar ve bu modülasyonlarda kullanılan ortak akorlar açısından incelenmiştir. Araştırmanın amacı; yazılı kaynaklarda belirtilen modülasyon sırasında ortak akor kullanım kuralları ile uygulamada ortak akor kullanımı arasında herhangi bir farklılık olup olmadığını araştırmaktır. Araştırma, bir tondan diğer bir tona geçişte kullanılan ortak akorların bulunulan tonda ve gidilen tondaki görevlerinin tespit edilmesi açısından önem taşımaktadır. Araştırmanın sonucunda, modülasyonda kullanılan ortak akorların, yazılı kaynaklardaki tanımlaması ve kullanım önerileri ile eserler üzerinde uygulanışı arasında farklılıklar tespit edilmiştir. Genel olarak bilinen ve yapılması istenen ortak akor kullanımı dışında kalan diğer derecelerin de, örneklemi oluşturan eserlerde tercih edilebildiği görülmüştür. Dönemsel farklılıklar açısından değerlendirildiğinde ise, Klasik dönem ile romantik dönem arasında bulunulan tonda kullanılan ortak akorlar arasında herhangi bir farklılık görülmezken; gidilen tonda durum değişmektedir. Klasik dönemde IV. ve II. dereceler eşit oranda kullanılırken, romantik dönemde II. derecenin kullanımının azaldığı; IV. derecenin kullanımının arttığı tespit edilmiştir. 

Keywords

Abstract

232 lieds selected from the works of classical and romantic period composers were examined in terms of diatonic modulation and common chords used in these modulations in the research. It was aimed to determine the functions of common chords used in the transition from one tone to another in the current tone and the selected tone. The results of the study have revealed that there are significant differences between the definition and suggestions for usage of common chords used in modulation in written sources and their application on works. Considering periodic differences, it has been found that there is no difference between the common chords used in the tones during classical and romantic periods while the case changes in the selected tone. It has also been concluded that the use of the grade II has decreased in the romantic period while IV and II grades are equally used in the classical period, and the use of the IV grade has increased. 

Keywords


 • Açıkgöz, Mehmet Güneş; Sağer, Turan, (2019), “Müzikte Klasik ve Postmodern Dönem Eserlerin Form Analizi İle İncelenmesi”, Asos Journal Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 93, s. 309- 323.

 • Boran, İ.; Şenürkmez, K. Y., (2018), Kültürel Tarih Işığında Çok Sesli Batı Müziği, Yapı Kredi Yayınları, 4. Basım, İstanbul.

 • Cangal, Nurhan, (2010), Armoni, Arkadaş Yayınevi, Ankara.

 • Çelebioğlu, Emel, (1986), Tarihsel Açıdan Evrensel Müziğe Giriş, Tasvir Matbaası, İstanbul.

 • Çelebioğlu, Emel, (2013), Armoni, Pan Yayıncılık, İstanbul.

 • Çetiner, Esra, (2007), 19.Yüzyıl Alman Lied Sanatı Dağarının Şan Eğitiminde Kullanımı, Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • Feridunoğlu, Lale, (1980), Armoni, Afa Matbaacılık, İstanbul.

 • Korsakof, Nikolay Rimsky, (1996), Kuramsal ve Uygulamalı Armoni (Çev., Ahmet Muhtar Ataman), Şahsi Basım, İzmir.

 • Özaltunoğlu, Özlem, (2016), Dört Partili Akor Bağlantılarıyla Dikte, Gece Kitaplığı, Ankara.

 • Özdemir, Memduh, (2001), Armoni, Kanyılmaz Matbaacılık, İzmir.

 • Pamir, Leyla, (1998), Müzikte Geniş Soluklar, Boyut Yayıncılık, İkinci Basım, İstanbul.

 • Tutu, Tevfik, (1986), Çözümlemeli Armoni, Müzik Eserleri Yayınları, İzmir.

                                                                                                    
 • Article Statistics