HENRYK WIENIAWSKI’NİN OP.22 NUMARALI RE MİNÖR KEMAN KONÇERTOSU’NUN MÜZİKAL VE TEKNİK ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2021-113
Yayımlanma Tarihi: 2021-02-25 14:39:59.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 202-218
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Romantik Dönem keman sanatı içerisinde önemli bir yere sahip olan Henryk Wieniawski’nin hayatı, eserleri ve besteciliğine bir bakış ile keman repertuvarında önemli bir yeri olan Op.22 numaralı Re minör Keman Konçertosu’nun, form analizi ve icra teknikleri analizini kapsamaktadır. Araştırma, besteci ile ilgili ülkemizde yapılan biyografik çalışmaların ve Türkçe kaynakların sayıca az olması ile ilgili bir eksikliğin giderilmesine katkı sağlaması açısından önem taşımaktadır. Bu araştırma ile Wieniawski’nin Re minör Keman Konçertosu’nun biçimsel ve icrasal özellikleri ortaya çıkarılmış, ayrıca Wieniawski’nin nispeten olgunluk döneminde bestelediği bu eserinde benimsediği ifade biçimi ile ilgili de bazı ipuçlarına ulaşılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar şunlardır: Eserin bölümleri sırasıyla, sonat allegrosu formu, şarkı formu ve rondo formu ile oluşturulmuştur. Eserde, detache, legato, martele, staccato, spiccato, bağlı staccato, sautille, çift ses, akor, oktav ve flajole gibi icra teknikleri kullanılmıştır.

Keywords

Abstract

This study includes Henryk Wieniawski's life, an important figure in the Romantic Period violin art, works and composition along with an analysis of form and performance techniques of his remarkable Violin Concerto op.22 in D minor, which has an important place in the violin repertoire. This research is significant in that it contributes to fill in the gap related to the few biographical studies and sources in Turkish about the composer in our country. This research also reveals the formal and performance characteristics of Wieniawski's Violin Concerto in D minor, and some clues about the style of expression adopted by Wieniawski in this work, which he composed in his relatively mature period. The results of the analysis show that the work consists of sonata allegro form, lied form and rondo form, respectively. Performance techniques such as detache, legato, martele, staccato, spiccato, flying staccato, sautille, chord, octave and flageolet are used in the work.

Keywords


 • Açıkgöz, Mehmet Güneş; Sağer, Turan, (2019), “Müzikte Klasik ve Postmodern Dönem Eserlerin Form Analizi İle İncelenmesi”, Asos Journal Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 93, s. 309- 323.

 • Akkaş, Salih, (1996), Müzik Tarihi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

 • Aracı, Emre (2015). “Wieniawski’nin Dolmabahçe Sarayına Geldiği Gün” erişim tarihi: 20 Kasım 2019. https://emrearaci.weebly.com/uploads/1/3/8/7/ 13873024/emre_araci__andante_a%C4%9Fustos_2015.pdf

 • Bae, Daejin, (2015), Stylistic Changes in Two Violin Concertos by Henry Wieniawski, University of Cincinnati, U.S.A.

 • Feridunoğlu, Lale, (2005),İz Bırakan Besteciler,İnkılap Kitabevi, İstanbul.

 • Gazimihal, Mahmut Ragıp, (1961),Musiki Sözlüğü, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.

 • Grabkowski, Edmund,(1996), Life and Creation, Erişim tarihi: 30 Eylül 2019. https://www.wieniawski.com/life_and_creation.html

 • Hinson, Maurice, (2002), Anthology of Romantic Piano Music, Alfred Music Publishing, U.S.A.

 • Hodge, Susie, (2014), 50 Sanat Fikri, (Çev. Emre Gözgü),Domingo Yayınları, İstanbul.

 • İlyasoğlu, Evin, (2009), Zaman İçinde Müzik. Remzi Kitabevi, İstanbul.

 • Jazdon, Andrjez, (2009), Henryk Wieniawski Thematic Catalogue of Works, Poznan.

 • Kapçak, Şeydagül, (2013), J. BrahmsOp. 108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı’nın Teknik Müzikal ve Biçimsel Analizi,Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Kozak, Pawel, (2011), Pedagogical Examination Of Henryk Wieniawski’s L’école Moderne Opus 10,University of Georgia, Athena.

 • Lehrer, Charles, David, (1990), “The Nineteenth-Century Parisian Concerto.” Ph.D. diss., University of California, U.S.A.

 • Lichtenberg, Leopold, (1909), Henryk Wieniawski’s Violin Concerto No:2, Erişim Tarihi: 30 Eylül 2019. https://imslp.org/wiki/Violin_Concerto_No.2%2C_Op.22_(Wieniawski%2C_Henri)

 • Notley, Margaret, (2007), Lateness and Brahms: Music and Culture in the Twilight of Viennese Liberalism, Oxford University Press, New York.

 • Özçelik, Sadık, (2002), “Batı Müziği Yazısında Süslemeler”, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 3, s.77-91.

 • Riemann, Hugo, (1970), Dictionary of Music, Da Capo Press, London.

 • Rodrigues, Ruth, (2009), Selected Students of Leopold Auer - A Study in Violin Performance- Practice,University of Birmingham, England.

 • Szymańska, Alicja, (2001), “The Issue of the Sonata Form in the Concertos of Henryk Wieniawski.”, In Henryk Wieniawski: Composer and Virtuoso in the Musical Culture of the 19th and 20th Centuries, edited by Maciej Jabłoński and Danuta Jasińska, Translated by Urszula Klingenberg, 83–101, Poznan.

 • Uçan, Ali, (2005), Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri İçin Keman Ders Kitabı ( Lise 1-2-3), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara.

 • Usmanbaş, İlhan, (1974),Müzikte Biçimler, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.

 • Yurdusever, Yasemin, (2019), Kemanın Tarihsel Gelişim Süreci ve Romantik Dönem Özelliklerinin Keman Eserlerine Yansıması, Bursa Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.

                                                                                                    
 • Article Statistics