HENRYK WIENIAWSKI’NİN OP.22 NUMARALI RE MİNÖR KEMAN KONÇERTOSU’NUN MÜZİKAL VE TEKNİK ANALİZİ

Author:

Number of pages: 202-218
Year-Number: 2021-113

Abstract

Bu çalışma, Romantik Dönem keman sanatı içerisinde önemli bir yere sahip olan Henryk Wieniawski’nin hayatı, eserleri ve besteciliğine bir bakış ile keman repertuvarında önemli bir yeri olan Op.22 numaralı Re minör Keman Konçertosu’nun, form analizi ve icra teknikleri analizini kapsamaktadır. Araştırma, besteci ile ilgili ülkemizde yapılan biyografik çalışmaların ve Türkçe kaynakların sayıca az olması ile ilgili bir eksikliğin giderilmesine katkı sağlaması açısından önem taşımaktadır. Bu araştırma ile Wieniawski’nin Re minör Keman Konçertosu’nun biçimsel ve icrasal özellikleri ortaya çıkarılmış, ayrıca Wieniawski’nin nispeten olgunluk döneminde bestelediği bu eserinde benimsediği ifade biçimi ile ilgili de bazı ipuçlarına ulaşılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar şunlardır: Eserin bölümleri sırasıyla, sonat allegrosu formu, şarkı formu ve rondo formu ile oluşturulmuştur. Eserde, detache, legato, martele, staccato, spiccato, bağlı staccato, sautille, çift ses, akor, oktav ve flajole gibi icra teknikleri kullanılmıştır.

Keywords

Abstract

This study includes Henryk Wieniawski's life, an important figure in the Romantic Period violin art, works and composition along with an analysis of form and performance techniques of his remarkable Violin Concerto op.22 in D minor, which has an important place in the violin repertoire. This research is significant in that it contributes to fill in the gap related to the few biographical studies and sources in Turkish about the composer in our country. This research also reveals the formal and performance characteristics of Wieniawski's Violin Concerto in D minor, and some clues about the style of expression adopted by Wieniawski in this work, which he composed in his relatively mature period. The results of the analysis show that the work consists of sonata allegro form, lied form and rondo form, respectively. Performance techniques such as detache, legato, martele, staccato, spiccato, flying staccato, sautille, chord, octave and flageolet are used in the work.

Keywords