TÜRK TELEVİZYON DİZİLERİNİN MARKALAŞMASI

Author :  

Year-Number: 2021-113
Yayımlanma Tarihi: 2021-02-21 11:25:26.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Number of pages: 79-92
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülke tanıtımı ve markalaşması çalışmalarında yerli dizi ihracatı kayda değer bir süreç içerisinde giderek daha geniş bir coğrafyaya hitap etmektedir. Markalaşmak için tutarlı bir şekilde ve sürekli bir içerik üreterek farklılaşmak gerekmektedir. Dünya dizi piyasasında kendi kimliği ve ötekiler arasındaki karşılaştırma ve çatışmadan özgün bir farklılık kazanan Türk dizileri önemli bir yol kat etmiştir. Ülkenin coğrafi ve tarihi imajının dizilerin marka değerinin üzerindeki etkisi kaçınılmazdır ve bu açıdan Türk dizilerinin ülke ekonomisine katkıları dikkat çekicidir. Bu bağlamda markalaşma açısından ülkeye ve Türk imajına büyük katkılar sunan dizi sektörü Ortadoğu’da modern, özgür, eşit bir dünyanın muhafazakârlıkla çelişmediğini gösteren ve buradan yeni bir yaşam öneren yapısıyla özgün, farklı, işlevsel ve yeni bir kategori oluşturmaktadır. Batılı izleyici için de yaratıcı senaryolara eşlik eden ‘öteki’ merakı, köklü tarihi, renkli coğrafyası ve mozaikten oluşan kahraman ögeleriyle markalaşma sürecinde hızlı ve başarılı bir grafik yaratmaktadır. Türk imajının şu ana kadar oluşturamadığı ilgi, sevgi, güven, konfor ve lüks çağrışımları konularında Türk dizileri markalaşarak dünya piyasasında kendisine alan açmaktadır. Bu çalışma dizilerin markalaşma sürecinde oryantalist perspektifle kendine Batılı gözlerle bakıp Doğulu işler üretmenin bıçak sırtı yapısına ve bu alandaki üretkenliğe dikkat çekmeyi amaçlamaktadır.

Keywords

Abstract

In the country promotion and branding works, the exports of domestic TV series are addressing a wider geography in a significant process. In order to branding, it is necessary to differentiate by producing a continuous content consistently. Turkish TV series, which have gained a unique difference from the comparison and conflict between their own identity and others in the world TV series market, have managed to come a long way. It is inevitable that the geographical and historical image of the country has an effect on the brand value of the TV series, and in this respect, the contribution of Turkish TV series to the country's economy is remarkable. In this context, the TV series sector, which makes great contributions to the country and the Turkish image in terms of branding, creates a unique, different, functional and new category with its structure which shows that a modern, free and equal world in the Middle East does not conflict with conservatism and offers a new life from here. It creates a fast and successful graphic in the branding process for the Western audience with its curiosity for "the other" accompanying creative scenarios, its deep-rooted history, colorful geography and hero elements consisting of mosaic. Turkish TV series open up a space for themselves in the world market by branding on the issues of interest, love, trust, comfort and luxury connotations that the Turkish image could not manage to create so far. This study aims to draw attention to the knife-edge nature of producing Eastern works and the productivity in this area by looking at yourself with Western eyes with an orientalist perspective in the process of branding of the TV series.

Keywords


 • Adiloğlu, F. (2005), “20. Yüzyıl Sinemasında Türk İmajı”, (Der. Özlem Kumrular), Dünyada Türk İmgesi, Kitap Yayınevi, İstanbul.

 • Altunışık, R.; Özdemir, Ş.; Torlak, Ö. (2006), Pazarlamaya Giriş, Sakarya Yayıncılık, İstanbul.

 • Anholt, S. (2005), “Nation Brands Index”, Journal of Advertising Research, Vol. 45, No. 3, p. 296-304.

 • Atay, T. (2017, 1 Şubat), Türkiye’de ve Dünyada Muhteşem Yüzyıl, https://mediacat.com/turkiyede-dunyada-muhtesem-yuzyil-tayfun-atay/ Erişim Tarihi: 25.11.2020.

 • Balta, P. H. (2019, 15 Eylül), The Guardian: Türk Dizileri Dünyayı Nasıl Ele Geçirdi, https://www.timeturk.com/the-guardian-turk-dizileri-dunyayi-nasil-ele-gecirdi/haber1207500 Erişim Tarihi: 25.11.2020.

 • Broadbent, S. (2003), Hesap Verebilen Reklam (Accountable Advertising) (Çev., Haluk Mesci), Reklamcılık Vakfı Yayınları, İstanbul.

 • Cengiz, S. (2010), “Orhan Pamuk’un Romanlarında Doğu-Batı İkilemi”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, C. 12, S. 2, s. 63-88.

 • Coşkun, M. (2007), Sözün Büyüsü, Edebî Sanatlar, Dergâh Yayınları, İstanbul.

 • Çakır, M. Ö. (2019, 9 Kasım), Türk Dizilerinin Yurt Dışı Reytingi Hizmet ve Mal İhracatını Artırdı, https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/turk-dizilerinin-yurt-disi-reytingi-hizmet-vemal-ihracatini-artirdi/1640070 Erişim Tarihi: 25.11.2020.

 • Fırat, F. and Shultz, C. J. (1997), “From Segmentation to Fragmentation: Markets and Marketing Strategy in the Postmodern Era”, European Journal of Marketing, Vol. 31, No. 3/4, p. 183-207.

 • Fichter, J. (2019), Sosyoloji Nedir? (Çev., Nilgün Çelebi), Anı Yayıncılık, Ankara.

 • Gane, N. (2001), “Chasing the ‘Runaway World’: The Politics of Recent Globalization Theory”, Acta Sociologica, Vol. 44, No. 1, p. 81-89.

 • haber7com. (2013, 5 Nisan), ABD'de İlk Kez Bir Türk Dizisi Yayımlanacak!, http://www.haber7.com/televizyon/haber/1010415-abdde-ilk-kezbir-turk-dizisiyayimlanacak Erişim Tarihi: 25.11.2020.

 • HaberTürk. (2018, 12 Mart), Türk Dizilerinin Etkisini Araştıran Akademisyenden Berg: Diziler Araplara Tabularını Yıktırıyor, https://www.haberturk.com/turk-dizilerinin-etkisiniarastiran-akademisyenden-berg-diziler-araplara-tabularini-yiktiriyor-1872132 Erişim Tarihi: 25.11.2020.

 • Hall, S. (1991), “The Local and the Global: Globalization and Ethnicity”, (Der. Anthony D. King), Culture, Globalization and the World System, Macmillan, New York.

 • Hürriyet Kelebek. (2012, 30 Aralık), Diziler Yeniçerileri Geçti, https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/diziler-yenicerileri-gecti-22261153 Erişim Tarihi:

 • Keyman, E. F. (2001), “Şerif Mardin, Toplumsal Kuram ve Türk Modernleşmesini Anlamak”, Doğu-Batı Düşünce Dergisi, S. 16, s. 9-10.

 • Kurtbaş, İ. (2016), “Marka Yönetimi ve Başarılı Markanın Yarar Etkileri”, Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, C. 32, S. 2, s. 75-98.

 • Levinas, E. (2002), Sonsuz’a Tanıklık (Çev., Medar Atıcı, Melih Bazanan), Metis Yayınları, İstanbul.

 • Milliyet Sanat. (2012, 23 Ekim), Kontrpuan, http://milliyetsanat.com/haberler/sanat- terimi/kontrpuan/418 Erişim Tarihi: 25.11.2020.

 • Oğuzhan Börekçi, Ü. A. (2010). “Bir Oryantalizm Ürünü Olarak İstanbul’un Frenk ve Levanten Mahalleleri Seyahatnamesinde ‘Doğu’ ve ‘Batı’ İmgeleri”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 11, S. 2, s. 1-26.

 • Okutan, B. (2019, 16 Eylül), İspanya ve Latin Amerika’da Türk Dizilerine Neden Büyük İlgi Gösteriliyor, https://tr.sputniknews.com/columnists/201909161040184081-ispanya-velatin-amerikada-turk-dizilerine-neden-buyuk-ilgi-gosteriliyor/ Erişim Tarihi: 25.11.2020.

 • Öncü, A.; Weyland, P. (2005), “Küreselleşen Kentlerde Yaşam Alanı ve Toplumsal Kimlik Mücadeleleri”, (Çev., Leyla Şimşek-Rathke, Nilgün Uygun), (Der. Ayşe Öncü, Peter Weyland), Mekân, Kültür, İktidar: Küreselleşen Kentlerde Yeni Kimlikler, İletişim Yayınları, İstanbul.

 • Öztürk, M.; Atik, A. (2016), “Ulusal Pazardan Küresel Pazarlara Uzanan Süreçte Türk Dizilerinin Gelişimi”, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, C. 3, S. 2, s. 66-82.

 • Robertson, R. (1998), Küreselleşme: Toplum Kuramı ve Küresel Kültür (Çev., Ümit Hüsrev Yolsal), Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara.

 • Safa, P. (1976), Doğu Batı Sentezi, Yağmur Yayınları, İstanbul.

 • Sun Haber. (2012, 1 Aralık), Muhteşem Yüzyıl Dünya Basınında, http://www.sunhaber.com/haber/Muhtesem-Yuzyil-Dunya-basininda/89610 Erişim

 • T24 Gündem. (2018, 12 Mart). Türk Dizileri Arapların Tabularını Yıkıyor; Kadınlar Eşlerinin Kıvanç Tatlıtuğ Gibi Olmasını İstiyor, https://t24.com.tr/haber/turk-dizileri-araplarintabularini-yikiyor-kadinlar-eslerinin-kivanc-tatlitug-gibi-olmasini-istiyor,579078 Erişim

 • T24 Kültür Sanat. (2014, 28 Aralık), Türk Dizileri Dünyada Neden Bu Kadar İlgi Gördü?, https://t24.com.tr/haber/turk-dizileri-dunyada-neden-bu-kadar-ilgi-gordu,281897 Erişim

 • Tomar, C. (2018, 13 Mart), Türk Dizileri, Arap Baharı ve Karşı Devrim, https://www.aa.com.tr/tr/analiz-haber/turk-dizileri-arap-bahari-ve-karsi-devrim/1087656 Erişim Tarihi: 25.11.2020.

 • Türkiye'de Film Endüstrisi (2011-2015). (2017), İTO ve İDA Yayınları, İstanbul.

 • Yeğenoğlu, M. (1996), Sömürgeci Fantaziler: Oryantalist Söylemde Kültürel ve Cinsel Fark, İletişim Yayınları, İstanbul.

 • Yıldız, Y. (2019, 14 Ekim), Türk Dizi ve Sinema Sektörü 22 Firmayla MIPCOM'da. https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/turk-dizi-ve-sinema-sektoru-22-firmaylamipcomda/1613103 Erişim Tarihi: 25.11.2020.

 • Yurderi, M. M. (2014), Romanlardan Uyarlanan Televizyon Dizilerinde Değişen Değer Temsili, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.

                                                                                                    
 • Article Statistics