YÖNETİŞİMİN KAMU YÖNETİMİNE ETKİSİ: ULUSAL VE ULUSLARARASI BELGELERDE KATILIMCI YÖNETİM

Author:

Year-Number: 2021-113
Yayımlanma Tarihi: 2021-01-30 22:55:05.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilimler
Number of pages: 22-35
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son 30-40 yıllık dönemde dünya genelinde yaşanan değişim ve dönüşüm sürecinden, bu sürecin etkilerinden birçok sektör ve kurumun etkilendiği gibi kamu yönetimi de yakından ve derinden etkilenmiştir. Yaşanan tartışmaların temel noktasını, kamu yönetimi alanında önemli reformların, düzenlemelerin yapılması gerektiği düşüncesi yer almaktadır. Özellikle 1970’lerin ortalarından itibaren yaşanan ekonomik krizler sonrasında kamu alanına yönelik ciddi eleştiriler getirilmiştir. Kamunun birçok alanda hizmet vermesi eleştirilmiş ve devletin asli işlevlerine dönmesi gerektiği düşüncesi kabul görmeye başlamıştır. Bu kapsamda öne çıkan ve tartışılan kavramlardan biri de yönetişim kavramı olmuştur. Yönetişim kavramı kapsamında katılımcılık, katılımcı yönetim yaklaşımı ve uygulamaları önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada yönetişim kavramının katılımcılık boyutu ulusal ve uluslararası düzenlemeler özelinde ele alınmaktadır. Devletler plan ve politikalarını belirlerken bir takım uluslararası ve ulusal düzenlemelere bağlı kalmaktadırlar. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası belgeler katılımcılığın, katılımcı yönetimin hangi unsurlarına yer verildiği, ne tür katılımcı yönetim modellerinin teşvik edildiği karşılaştırmalı olarak incelenmektedir.

Keywords

Abstract

Public administration has been closely and deeply affected, in the last 30-40 years as many sectors and institutions have been affected by the change and transformation process experienced throughout the world and the effects of this process. The main point of the discussions is the idea that important reforms and regulations should be made in the field of public administration. Especially after the economic crises experienced since the mid-1970s, serious criticisms were brought against the public sphere. In this context, one of the prominent and discussed concepts has been the concept of governance. Participation, participatory management approach and practices have an important place within the scope of governance concept. In this study, the participation dimension of the concept of governance is discussed in terms of national and international regulations. While determining their plans and policies, states adhere to a number of international and national regulations. In this context, national and international documents are analyzed comparatively which elements of participatory management are included and what kind of participatory management models are encouraged.

Keywords