ÇİN’İN KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİNİN TÜRKİYE’NİN TURİZMİNE BEKLENEN OLASI YANSIMALARI

Author :  

Year-Number: 2021-113
Yayımlanma Tarihi: 2021-02-17 22:38:56.0
Language : Türkçe
Konu : TURİZM
Number of pages: 121-134
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı, Çin’in “Bir Kuşak Bir Yol – Modern İpek Yolu Girişimi” Türkiye’nin turizmine sunduğu fırsatları ve etkilerini analiz etmektir. Kuşkusuz Modern İpek Yolu üzerindeki ülkeler ve şehirler kültür ve turizm yönünden etkilenecektir. Türkiye’nin turizm endüstrisinde yetişmiş insan kaynakları “Bir Kuşak Bir Yol” girişimine dâhil olan ülkelere yönetimsel bilgi ve beceri transferini hızlandıracaktır. Türkiye’nin Modern İpek Yolu Girişiminden turizm yönünden olumlu yönde etkileneceği görülmektedir. Nitekim Çin ile ticari ilişkiler ve Çinli turist sayısının Türkiye’ye ziyaretlerinin artışı buna örnek olarak gösterilebilir. Modern İpek Yolu koridorundaki ülkelerin turizm potansiyelinin yarattığı sinerji ve beklenen başarı düzeyi ile ilgili daha fazla ampirik çalışmalara ihtiyaç duyulduğu görülmektedir.

Keywords

Abstract

The main objective of this study is to perform an analyze on the opportunities and effects of "One Belt One Road - A Contemporary Silk Road Initiative" of China on Turkish tourism. The countries and cities on the route shall be undoubtedly affected by means of culture and tourism. The human resource of Turkey, trained in tourism, will accelerate transferring management knowledge and skill to the countries involved in "One Belt One Road" initiative. It appears to be that Turkey will be positively affected by the Contemporary Silk Road initiative by means of tourism. As a matter of fact, the trade relations with China and the increase in number of Chinese tourists visiting Turkey set example for this. It is seen that more empirical studies are needed regarding the synergy brought by the tourism potential of the countries within the corridor of Contemporary Silk Road and the expected level of success.

Keywords


 • Akdağ, Z. (2019). Türkiye-Çin İlişkilerinde Kuşak ve Yol Girişimi’nin Önemi. Birey ve Toplum Dergisi, Bahar 2019. Cilt 9. Sayı 17, ss. 65-95.

 • Algül, Y. (2020). Çin’in Kuşak Ve Yol Projesinin Türkiye Enerji Sektörüne Yansımaları. Anasay, (11), ss.37-62.

 • Camgöz, C. ve İstanbullu Dinçer, F. (2017). Modern İpek Yolu Projesi Çerçevesinde Ulaştırma Ağlarının Turizme Katkıları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:1, Sayı:3, ss.41-58.

 • Çatal, S. (2019). Kuşak ve Yol İnisiyatifi’nin Türkiye’nin Ekonomi Güvenliğine Etkileri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 19 - Sayı: 15 ss.101-124.

 • Daye, M., Charman, K., Wang, Y. ve Suzhikova, B. (2020). Exploring local stakeholders’ views on the prospects of China’s Belt & Road Initiative on tourism development in Kazakhstan. Current Issues in Tourism, 23:15, ss. 1948-1962.

 • Demir, N. ve Tekir, O. (2018). “Marshall Planı, Yeni İpek Yolu Projesi ve Çin-ABD Rekabeti” İnönü University International Journal of Social Sciences, 7 (1), ss. 32-45.

 • Doster, B. (2018). Uluslararası Sempozyum Çin’in Yükselişi ve Bir Kuşak Bir Yol Girişimi. Ankara -TürkiyeAnkara Yıldrım Beyazıt University 25th November 2018.

 • Durdular, A. (2016). Çin’in “Kuşak-Yol” Projesi ve Türkiye-Çin İlişkilerine Etkisi. Avrasya Etüdleri, 49 (1), ss. 77-97.

 • Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (2019). www.deik.org.tr Erişim tarihi: 04 Aralık 2020

 • Esfahanı, G. H., Memarzadeh, N., Hashemınasab, S., ve Mazraeh, S. (2015). Analysis of Silk Road Tourism Development (Emphasizing On South Korea). Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt:36, No:3, ss.3873-3888

 • Günay, E, Çetı̇ner, S, Sevı̇nç, S. ve Kütükçü, E. (2019). Tarihi İpek Yolundan Modern İpek Yolu Projesine: Türkiye - Çin Ekonomik İşbirliği Çerçevesinde Orta Koridor İle Kuşak Ve Yol Girişimi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2), ss.157-175.

 • Güner, B. (2018). OBOR Girişimi’nin Coğrafyası. Marmara Coğrafya Dergisi, (37), ss.112-123.

 • İkiz, A. (2019). Tek Kuşak Tek Yol Projesi ve Türkiye’ye Olası Etkileri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (72) , ss.1688-1700.

 • Li, T. Shi, H. Yang, Z ve Ren, Y. (2020). Does the belt and road initiative boost tourism economy. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 25:3, ss. 311-322.

 • Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (2019), https://setav.org Erişim tarihi: 05 Aralık 2020

 • Şimşek, O. (2019). Küreselleşmenin Dönüşümü ve Çin’in Rolü. Sosyoekonomi, Vol. 27(40), ss.185-196.

 • Tekir, O. ve Demir, N. (2019). Çin’in Yükselişi, İpek Yolu Projesi ve Küresel Sistemin Dönüşme Potansiyeli. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26 (1) , ss.263-276.

 • Werner, C. (2003). The New Silk Road: Mediators and Tourism Development in Central Asia. Ethnology, Vol. 42, No. 2 (Spring, 2003), ss. 141-159.

 • Xiaojing, G. (2016). A Study on the International Tourism of Jiangxi Province under the Guidance of One Belt, One Road Strategy Economic and Social Changes: Facts, Trends. Forecast, 3 (45) ss. 221-230.

 • European Financial Review (2015), https://www.europeanfinancialreview.com Erişim tarihi: 09 Kasım 2020

 • One Belt, One Road, One Heritage: Cultural Diplomacy and the Silk Road (2016). https://thediplomat.com Erişim tarihi: 09 Aralık 2020

 • Türkiye Cumhuriyeti Dışişler Bakanlığı (2020). http://www.mfa.gov.tr/avrupa-kafkasya-asya- ulastirma-koridoru.tr.mfa Erişim tarihi: 01 Kasım 2020

 • Türkiye İstatistik Kurumu (2020). https://data.tuik.gov.tr Erişim tarihi: 15 Aralık 2020

                                                                                                    
 • Article Statistics