ÂRİFLERİN MENKIBELERİ’NDE GÜZEL SANATLARA BAKIŞ

Author:

Number of pages: 324-338
Year-Number: 2021-112

Abstract

Ahmet Eflâkî’nin yazmış olduğu Âriflerin Menkıbeleri isimli eserde Mevlânâ Celalettin Rumî ve etrafındakilerin başlarından geçen olaylar ile bu olaylara ait detaylar anlatılmaktadır. Bundan dolayı eser başta başkent Konya ve çevresi olmak üzere XIII. yüzyılın kültürel yapısı ve sanat ortamı hakkında çok önemli bilgiler içermektedir. Dönemin dini, toplumsal, siyasi, ekonomik ve sanat hayatı hakkında değerlendirilmesi gereken detaylara yer verilmiş olması Ariflerin Menkıbeleri’ni sanat ve sanatçılar açısından da kıymetli bir kaynak olmasını sağlamıştır. Çalışmamızda özellikle resim, mimari, müzik gibi sanatlara âit anlatımlardan hareketle dönemin bu sanat dallarına yönelik bakış açısı ve yaşam içindeki konumları anlatılmaktadır.

Keywords

Abstract

In the work titled Menkibeler of the Arifs written by Ahmet Eflaki, Mevlana Jalalettin Rumi and those around him describe the events that happened and the details of these events. Because of this, the work is mainly the capital of Konya and its surroundings XIII. it contains very important information about the cultural structure and art environment of the century. The fact that details were given about the religious, social, political, economic and artistic life of the period that should be evaluated made Arif Menkibeler a valuable resource from the point of view of art and artists. In our study, the perspective of these art branches of the period and their position in life are explained, especially based on the narratives of the arts such as painting, architecture, music. 

Keywords