UZAKTAN EĞİTİMDE KEMAN EĞİTİMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİNE YÖNELİK ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Author:

Year-Number: 2021-113
Number of pages: 292-305
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada dünyayı etkisi altına alan korona virüs sürecinde Türkiye’de müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda uzaktan eğitimde keman eğitiminin uygulanabilirliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma Gazi Üniversitesi müzik eğitimi anabilim dalında on haftalık uzaktan eğitim uygulamaları sonunda keman eğitimcileri ve lisans öğrencilerine anket uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Gerekli verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. Araştırma sonucunda uzaktan eğitimde keman eğitiminde iletişimin önemli olduğu, öğrencilerin çalgıya daha fazla zaman ayırdığı ve eğitimde sürekliliğin sağlanarak teknolojinin daha etkin kullanılabildiği belirlenmiştir. Araştırmada uzaktan eğitimde iletişimin önemi vurgulanarak sistem üzerinde sorunların giderilerek keman derslerinde hem eğitimcilerin hem de öğrencilerin kullanabilecekleri çevrimiçi kütüphanenin ve nota arşivinin oluşturularak iletişimin sağlanabilmesiyle uzaktan eğitim modelinin daha çok tercih edilebileceği ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda, internet erişiminden kaynaklı iletişim sorunlarının ve kaynağa ulaşmada yaşanan sorunların çözümlenerek keman eğitiminin daha iyi uygulanabileceği önerilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study it is aimed to determine the feasibility of distance education in violin education under the influence of the corona virus which has influenced the world. The study was carried out by applying a questionnaire to violin educators and undergraduate students at the end of ten weeks of distance education in Gazi University, Department of Music Education. A questionnaire developed by the researcher was used to collect the necessary data. As a result of the research, it was determined that communication is important in violin education in distance education, students spend more time on the instrument and technology can be used more effectively by ensuring continuity in education. Emphasizing the importance of communication in distance education in the study, it has been revealed that the distance education model can be preferred more by creating an online library and musical note archive that can be used by both educators and students in violin lessons by solving the problems on the system. In line with these results, it has been suggested that violin education can be applied better by solving communication problems arising from internet access and problems in accessing the source.

Keywords