ÜRÜN YERLEŞTİRME UYGULAMALARININ TÜKETİCİ TUTUMUNA VE SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2021-112
Yayımlanma Tarihi: 2021-01-16 13:13:39.0
Language : Türkçe
Konu : Pazarlama İletişimi
Number of pages: 122-139
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ürün yerleştirme uygulamalarının tüketiciler üzerinde oluşturduğu tutum ve satın alma davranışına olan etkilerini saptamak ve tüketicilerin ürün yerleştirme uygulamaları ile ilgili görüşlerini ortaya koymaktır. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi lisans öğrencilerinin oluşturduğu araştırma evreninden, tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak 400 kişiye anket çalışması uygulanmıştır. Araştırma sonucunda ürün yerleştirme uygulamaları inandırıcı bulunmazken, marka farkındalığını sağlamada ve markanın tercih edilmesinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet ve ürün yerleştirme uygulamalarının etkisiyle alışveriş yapma davranışı incelendiğinde pozitif yönlü anlamlı bir farklılık bulunmaktayken; sınıflar ve alışveriş yapma davranışı arasında negatif yönlü anlamlı bir farklılık vardır. Ürün yerleştirmelerde en fazla karşılaşılan markalar, Coca Cola, Apple, Samsung, Nike ve Trendyol’dur. Ürün yerleştirme uygulamalarında yer alan markalar satın alma davranışını etkilemekte ve katılımcıların çoğunluğu ürün yerleştirme uygulamalarında gördüğü markaları reklamlara oranla daha fazla satın almayı istemektedir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine the influences of the product placement applications on the consumers manners and attitudes for buying, to display the consumer opinions about these product placement applications. From the population produced by undergraduate students’ at Communication Faculty of Kocaeli University, a 400 people-survey-study was carried out  by using the stratified random sampling method. As a result of this survey, it is ascertained that while the product placement applications have not been found persuasive, they have affects on producing brand awareness and preference. While it is indicated that there is a significant positive difference when shopping manners influenced by gender and product placement applications have been analysed, there is a significant negative difference at the corelation of the class and shopping manners. The most common trademarks encountered at the product placement applications are Coca Cola, Apple, Samsung, Nike and Trendyol. Brands involved in product placement practices affect purchasing behavior and the majority of participants want to buy more brands than advertisements, which they see in product placement practices.

Keywords


 • Aydın, Duygu; Orta, Nermin, (2009), “Sinemanın Reklam Aracı Olarak Kullanımı 'Türk Filmlerinde Marka Yerleştirme Uygulamaları”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (36), s. 7-23.

 • Çakır, Vesile; Kınıt, Edanur, (2014), “Televizyon Dizilerinde Ürün Yerleştirme ve Sponsorluğun Sonuçları” Global Media Journal 5(9), s. 19-47.

 • Gülsoy, Tanse, (1999), Reklam Terimleri Sözlüğü, Adam Yayınları, İstanbul.

 • Gürel, E.; Alem J, (2014), Ürün Yerleştirme, Nobel Yayıncılık, Ankara.

 • Johnstone, Emma; Dodd, Christopher A., (2000), “Placements as mediators of brand salience within a UK cinema audience”, Journal of Marketing Communications, 6(3), s. 141158.

 • Karrh, James A., (1998), “Brand Placement: A Review”, Journal of Current Issues & Research in Advertising, 20(2) s. 31-49.

 • Nebenzahl, Israel D.; Secunda, Eugene, (1993), “Consumers’ Attitudes Toward Product Placement in Movies”, International Journal of Advertising, 12(1) s. 1-11.

 • Russel, Cristel Antonia, (1998), “Toward a Framework of Product Placement: Theoretical Propositions” Advances in Consumer Research 25(1) s. 357-362.

 • Sarıyer, Nilsun, (2005), “Televizyon Dizilerinde Marka Yerleştirme Stratejileri” Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, (10) s. 217-237.

 • Taşkaya, Merih, (2009), “1980’lerden 2000’lere Türk Sinemasında Ürün Yerleştirme Uygulamalarında Görülen Nicel Değişim” Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, (29) s. 103-132.

 • Tığlı, Mehmet, (2004), Bir Aktör Olarak Markalar: Ürün Yerleştirme, Türkmen Kitabevi, İstanbul.

 • Vaerenbergh, Yves Van; Sompel, Dieneke Van de; Loock, Neal Van; Vermeir, Iris, (2011), “The Impact of Brand Name Placement in Song Lyrics on Brand Attitudes: Does the Attitude toward the Artist Matter?” Advances in Advertising Research, (2) s. 21-33.

                                                                                                    
 • Article Statistics