İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ’NİN TASLAK YAZIMLAMA SÜRECİ VE TÜRKİYE

Author :  

Year-Number: 2021-112
Yayımlanma Tarihi: 2021-01-16 13:10:38.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilimler
Number of pages: 107-121
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

10 Aralık 1948 yılında ilan edilen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, insanlık tarihinin en önemli belgelerinden biridir. Öte yandan oldukça yakın bir tarihte yazılmış olmasına rağmen böylesi önemli bir belgenin nasıl ve hangi koşullarda ortaya çıktığı, ilanından sonraki onlarca yıl boyunca akademik ilginin çok uzağında kalmıştır. Ancak özellikle son yirmi yılda Batılı akademik çevrelerde Bildirge’nin taslak sürecine giderek artan bir ilgi söz konusudur ve bu alandaki literatür hızla genişlemiştir. Yaklaşık iki yıl (1947-1948) süren ve oldukça karmaşık bir bürokratik işleyişe sahip olan bu süreçte BM üyesi her devlet Bildirge’ye çeşitli derecelerde katkı sağlama olanağına sahip olmuştur. Türkiye de BM’nin kurucu üyelerinden biri olarak bu sürecin bir parçasıdır. Dolayısıyla, Türkiye de Bildirge’nin şekillenmesinde söz sahibi olma şansına sahipti. Bu çalışmada, Türkiye’nin Evrensel Bildirge’nin taslak yazımında nasıl bir rol oynadığı ve Bildirge’ye herhangi bir katkı sağlayıp sağlamadığı araştırılmıştır.

Keywords

Abstract

The United Nations Universal Declaration of Human Rights that was declared on 10 December 1948 is one of the most significant documents in the history of humanity. On the other hand, although it was written in a very recent time, for decades after its declaration, academic interest has been distant towards how and under which conditions such a significant document emerged. Nevertheless, especially in the last two decades there has been an increasingly higher interest in Western academic spheres on the drafting process of the Declaration, and the literature in this field has expanded rapidly. In this process that took approximately two years (1946-1948) and had a highly complicated bureaucratic courses, all member states of the UN had the opportunity to contribute to the Declaration to varying extents. As one of the founding members of the UN, Turkey is also a part of this process. Therefore, Turkey also had the chance to have a say in shaping the Declaration. This study investigated what kind of a role Turkey played in drafting of the Universal Declaration and whether or not it provided any contribution to the Declaration.

Keywords


 • Aybay, Rona (2016). İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ve Türkiye (1945-1948), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları: İstanbul.

 • Aydın, M. Korkud (2017). “İkinci Dünya Savaşı’ndan Sonra Türkiye’nin Demokrasi Arayışları İçinde Kaybolan Bir Kuruluş: İnsan Hakları Cemiyeti (1946), International Journal of Social Science Research, 6(2), 83-101.

 • BM Şartı (2020). https://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/6535501-Birlesmis-Milletler- Antlasmasi.pdf

 • Değer, Ozan (2018). Türkiye Akademisinde Bir Disiplin Olarak İnsan Hakları, Kapasite Geliştirme Derneği (KAGED): Ankara.

 • Glendon, A. Mary (2001). A World Made New: Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights, Random House: New York.

 • Glendon, A. Mary (2011). The Forum and the Tower: How Scholars and Politicians Have Imagined the World, from Plato to Eleanor Roosevelt, Oxford University Press: New York.

 • Hobbins, A. J. (1998). “Eleanor Roosevelt, John Humphrey: And Canadian Opposition to the Universal Declarationof Human Rights: Looking Back on the 50th Annivesary of UNDHR”, International Journal, Vol. 53, No. 2, pp. 325-342.

 • Humphrey, P. John (1983). “The Memoirs of John P. Humphrey, the First Director of the United Nations Division of Human Rights”, Human Rights Quarterly, Vol. 5, No. 4, pp. 387-439

 • Johnson, M. Glen (1998). “A Magna Carta for Mankind: Writing the Universal Declaration of Human Rights”, The Universal Declaration of Human Rights: A History of its Creation and Implementation 1948-1998, UNESCO Publishing: Paris.

 • Malik, Charles (2000). The Challenge of Human Rights: Charles Malik and the Universal Declaration, (Ed. Habib C. Malik), Charles Malik Foundation: Oxford.

 • Morsink, Johannes (1999). The Universal Declariton of Human Rights: Origins, Drafting, and Intent, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.

 • Normand R. & S. Zaidi (2008). Human Rights at the UN: The Political History of Universal Justice, Indiana University Press: Bloomington.

 • Samnøy, Åshild (1993). Human Rights as International Consensus: The Making of the Universal Declaration of Human Rights 1945-1948, Report, Chr. Michelsen Institute: Bergen.

 • Sarısaman, Sadık (2019). “Malatya’nın İlk Bayan Milletvekili Mihri İffet Pektaş ve TBMM’deki faaliyetleri”, International Journal of History, Vol. 11., pp. 701-726.

 • Schabas, A. William (2013). Universal Declaration of Human Rights: The Travaux Préparatoires, Cambridge University Press: New York.

 • Tınal, Melih (2000). “Türkiye’de Bir Sivil Toplum Örgütü: İnsan Hakları Derneği (1946)”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl 6, C. 3, Sayı 9-10.

 • Waltz, Susan (2002). Reclaiming and Rebuilding of the History of the Universal Declaration of Human Rights, Third World Quarterly, Vol. 23, No 3, pp. 437-448.

                                                                                                    
 • Article Statistics