ALANYA (ANTALYA) AĞIZLARINDAN “DERLEME SÖZLÜĞÜ”NE KATKILAR

Author:

Year-Number: 2020-111
Yayımlanma Tarihi: 2020-12-18 22:39:24.0
Language : Türkçe
Konu : Türk Dili & Türkiye Türkçesi Ağızları
Number of pages: 117-144
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye Türkçesi ağızlarının dil özellikleri, derleme çalışmaları sayesinde yok olmaktan kurtulmaktadır. 1932 yılında kurulan Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin önderliğinde “Türkiye’de Halk Ağzından Söz Derleme Dergisi” ortaya çıkarılmıştır. Kurum çalışmalarına devam etmiş ve eski ile yeni malzemeleri birleştirerek 1963-1979 yılları arasında “Derleme Sözlüğü”nü meydana getirmiştir. Bu sözlük günümüzde Türkiye Türkçesi ağızları söz varlığını ortaya koyan en temel eser hüviyetindedir. Özellikle ağızların zamana ve mekâna karşı dirençsiz olduğunu varsayarsak, ağızlarla ilgili çalışmaların artarak devam etmesi neticesinde “Derleme Sözlüğü” de zenginleşecektir. Çalışmamızda Antalya’nın Alanya ilçesi ağızlarında yer alan fakat “Derleme Sözlüğü”ne kazandırılmayan yöresel dil malzemeleri kendi içinde sınıflandırılarak verilecektir. Bu ağız malzemelerinden “Derleme Sözlüğü”nde yer alıp Alanya ilçesi ağızlarındaki anlamları verilmeyenler ve “Derleme Sözlüğü”nde yer almasına rağmen Alanya/Antalya ağzına ait oldukları gösterilmeyenler var ise bunlar da ilgili başlık altında verilecektir. Çalışmamızda elde edilen sözcükler, yöreden derleme yoluyla ve yazılı kaynaklardan tarama yoluyla elde edilen dil malzemeleridir. Bu malzemeler bağlam içindeki kullanımları düşünülerek ilgili kategoriler altında “Adlar, Sıfatlar, Fiiller, Zarflar, Kalıp Sözler, Ünlemler” biçiminde ayrı ayrı verilecektir.

Keywords

Abstract

Turkey Turkish dialects of the language features are saved from extinction thanks to compile studies. Turkish Language Research Society was founded in 1932 under the leadership of "The People's Assembly Journal of the mouth in Turkey" was uncovered. The institution continued its work and created the "Compilation Dictionary" between 1963-1979 by combining old and new materials. This dictionary is the most basic work has revealed the identity of asset today Turkey Turkish dialects. Especially if we assume that dialects are not resistant to time and space, the "Compilation Dictionary" will be enriched as the studies on dialects continue to increase. In our study, local language materials that are in the dialects of Alanya district of Antalya but not included in the "Compilation Dictionary" will be given by classifying them. If these dialect materials are included in the "Compilation Dictionary" and whose meanings are not given in the dialects of Alanya district, and there are those that are not shown to belong to the dialect of Alanya / Antalya although they are included in the "Compilation Dictionary", these will be given under the relevant heading. The words obtained in our study are language materials obtained through compilation from the region and scanning from written sources. These materials will be given separately under the relevant categories in the form of "Nouns, Adjectives, Verbs, Adverbs, Phrases, Exclamations" considering their use in context.

Keywords