AYDIN ÖZKAN KOLEKSİYONU'NDAKİ BİZANS SİKKELERİ

Author:

Year-Number: 2021-113
Number of pages: 268-291
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Koleksiyoner Aydın Özkan’ın sikke koleksiyonundaki Bizans sikkelerinin tanıtımı ve belgelenmesi bu çalışanın konusunu oluşturmaktadır. Aydın Özkan 2008 yılında Ankara Etnoğrafya Müzesi Müdürlüğü’ne kayıt olduktan sonra antik sikkeler ile koleksiyonunu zenginleştirmiştir. Koleksiyonda Grek, Roma, Bizans, Sasani, Memluk, Kilikya Ermeni Krallığı, Anadolu Selçuklu, Mardin Artuklu, Venedik ve Osmanlı sikkelerini içeren toplam 1189 adet antik sikke bulunmaktadır. Aydın Özkan’ın sikke koleksiyonunda 75 adet Bizans sikkesi yer alır. Koleksiyondaki sikkelerden 5’i altındır. Sikkelerin 70’i ise bronzdur. Çalışmanın konusunu oluşturan Bizans sikkeleri İmparator I. Anastasius ile II. Andronikos ve IX. Mikhael dönemleri arasını kapsamaktadır. 70 bronz sikkenin bulunduğu koleksiyondaki Bizans sikkeleri çeşitli grafik ve tablolarla desteklenmiştir. Böylece, Anadolu’da Bizans sikkeleri üzerine yayın yapan araştırmacılara ışık tutması amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

The subject of this article is the promotion and documentation of Byzantine coins from Collector Aydın Özkan's coin collection. After enrolling at Ankara Ethnography Museum Directorate in 2008, Aydın Özkan has enriched his collection with ancient coins. There are total of 1189 ancient coins in the collection, which include Greek, Roman, Byzantine, Sassanid, Mamluk, Cilician Armenian Kingdom, Anatolian Seljuk, Mardin Artuklu, Venice and Ottoman coins. There are 75 Byzantine coins in Aydın Özkan's coin collection. 5 of the coins in the collection are gold. 70 of the coins are bronze. Byzantine coins, which are the subject of this study, covers the period between Emperor Anastasius I, Andronikos II and Mikhael IX. The Byzantine coins in the collection, which includes 70 bronze coins, supported with various graphics and tables, and it is aimed to shed light on the researchers who study on Byzantine coins in Anatolia.

Keywords