ETHICS OF TEACHING PROFESSION

Author:

Year-Number: 2020-111
Yayımlanma Tarihi: 2020-12-22 21:01:44.0
Language : İngilizce
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 615-626
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğretmenlik meslek etiği konusundan son yıllarda özellikle öğretmen yetiştirme sistemiyle ilgili programlarda söz edilmekte ve meslek etiğinin öğretilmesi için öğretmen yetiştirme kurumlarında ders verilmesi gerektiği söylenmektedir. Çünkü okullarda karşılaşılan etik dışı davranışları görmezden gelerek o davranışlar yok edilemeyeceğinden, öğretmenlere mesleki eğitimlerini alırken etik ilke değerlerini öğretmek onlara uyulması ve uyulmaması halinde neler olacağını bildirmek öğretmenlik meslek etiğini kazandırmak açısından önemli bir adım olacaktır. Bu araştırmada öğretmenlik meslek etiği kavramı ve etik değerlerine, bu kavramın ilişkili olduğu başka kavramlara ve öğretmenlik meslek etiği ile alakalı yurt içinde ve yurt dışında yapılan çalışmalara yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

The subject of teaching professional ethics has been mentioned especially in the programs related to the teacher training system in recent years and it is said that courses should be given in teacher training institutions in order to teach professional ethics. Because these behaviors cannot be eliminated by ignoring the unethical behaviors encountered in schools, teaching teachers the ethical principles while receiving their vocational training, and informing them what will happen if they are followed and not followed will be an important step in gaining teaching professional ethics. In this study, the concept of teaching professional ethics and its ethical values, other concepts related to this concept, and studies related to teaching professional ethics in Turkey and abroad are included.

Keywords