ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI İLE DÖVİZ KURU VE FAİZ ORANI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN TESPİTİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI

Author:

Number of pages: 76-89
Year-Number: 2021-112

Abstract

Çalışmanın amacı altın ve gümüş fiyatları ile döviz kuru ve faiz oranı arasındaki kısa ve uzun dönemli nedensellik ilişkisinin tespit edilerek yatırımcılar ve piyasa yapıcılar için faydalı bilgiler elde edilmesidir. Araştırmada döviz kuru olarak TL/$ kuru, faiz oranı olarak ise TL mevduat faiz oranı kullanılmıştır. Araştırma dönemi 2010-2019 yılları, veri sıklığı ise aylık olarak belirlenmiştir. Çalışmada değişkenler arasındaki nedensellik ilişkilerinin tespit edilmesinde ise ARDL sınır testi yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırmada gümüş fiyatları ile döviz kuru ve faiz oranı arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir. Altın fiyatları ile döviz kuru arasında uzun dönemli bir ilişki tespit edilirken altın fiyatları ile faiz oranı arasında ise kısa dönemli ilişki tespit edilmiştir. Çalışmada yatırımcılar için kısa dönemde altın fiyatları ile faiz oranı birlikte kullanılarak bir çeşitlendirme imkânı sağlanabileceğine ilişkin bulgular elde etmiştir. Araştırmadan elde edilen bir diğer bulgu ise piyasa yapıcıların altın fiyatlarındaki volatilite konusunda faiz oranları yerine döviz kurunu bir politika aracı olarak kullanmaları gerektiğini göstermektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to obtain useful information for investors and market makers by determining the short and long-term causality relationship between gold and silver prices, exchange rate and interest rate. In the study, TL / $ rate was used as the exchange rate and TL deposit interest rate was used as the interest rate. The research period was 2010-2019, and the data frequency was determined monthly. In the study, ARDL approach was used to determine the causality relationships between variables. In this study, no causality relationship was found between silver prices and exchange rate and interest rate. While a long-term relationship is determined between gold prices and exchange rate, a short-term relationship between gold prices and interest rates is determined. This study finds that investors can diversify in the short term by using gold prices and interest rates together. Another finding obtained from the study shows that market makers should use the exchange rate as a policy tool instead of interest rates in terms of volatility in gold prices.

Keywords