TÜRKİYE’DE LİSE TARİH DERS KİTAPLARINDA SÜRYANİLER

Author:

Year-Number: 2020-111
Yayımlanma Tarihi: 2020-12-13 01:38:30.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri, Sosyal Bilimler
Number of pages: 86-102
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye'de okutulan lise tarih ders kitaplarında Süryanilere yaklaşımı ortaya koymayı amaçlayan bu araştırmada "doküman incelemesi" yöntemi kullanılmıştır. Türkiye'de 2002 yılına kadar okutulan tarih ders kitaplarında doğrudan Süryaniler ile ilgili herhangi bir konuya yer verilmemiştir. Bu dönemde Türklerin Anadolu'yu fethi sırasında Anadolu'nun içinde bulunduğu durumdan bahsedilirken o sırada Anadolu'da yaşayan halklardan birisi olarak Süryanilerden bahsedilmektedir. 2000'li yılların başlarından itibaren Avrupa'da bulunan bazı Süryani sivil toplum örgütlerinin 1915 yılında Süryanilere soykırım yapıldığı şeklinde propagandalara başlaması üzerine MEB Talim ve Terbiye Kurulu 2002 yılında Süryaniler ile ilgili konuların öğretim programlarına alınmasına karar vermiştir. Bu karar üzerine 2009 yılında yayınlanan 10. sınıf tarih ders kitaplarında "Osmanlı Devleti'nde Süryanilerin durumu" başlığı altında Süryaniler ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı 2017 yılında öğretim programlarını değiştirmiş ve bu çerçevede hazırlanan tarih dersi öğretim programı ve ders kitaplarında Süryaniler ile ilgili bağımsız bir konuya yer verilmemiştir.

Keywords

Abstract

In high school history textbooks in Turkey, this research aims to reveal the approach to the Syriacs document analysis method was used. In the history textbooks in Turkey until 2002, it has not been given any issues directly with the Syrians. In this period, the situation of Turks in Anatolia during the conquest of Anatolia was mentioned while the Syrians were mentioned as one of the people living in Anatolia at that time. Some Syrian civil society organizations in Europe since the beginning of the 2000s made propaganda of genocide against the Assyrians in 1915 in the form of training upon the commencement of the council related to curriculum and textbooks in 2002, the Assyrians decided to be. 10th which was published in 2009 on this decision. in class history textbooks, information about Syriacs is given under the heading” the situation of Syriacs in the Ottoman Empire". The Ministry of Education changed the curriculum in 2017 and no independent subject related to Syriacs was included in the history course curriculum and textbooks prepared within this framework.

Keywords