ESKİ MEZOPOTAMYA’DA NÜFUS NAKLİ UYGULAMALARI,
MASS DEPORTATIONS IN ANCIENT MESOPOTAMIA

Author:

Number of pages : 548-575

Abstract

ESKİ MEZOPOTAMYA’DA NÜFUS NAKLİ UYGULAMALARI

Günümüz dünyasında da sıkça karşılaştığımız toplu nüfus nakli uygulamalarını veya sürgün politikalarını, Eskiçağ’da pek çok krallık ceza şekli olarak kullanmıştır. Oldukça sert cezalandırma ile bilinen ve bu sebeple birçok araştırmacının “barbar” diye isimlendirdiği Asur kralları, toplu nüfus nakli uygulamasını, Yeni Asur döneminde, Eski Yakındoğu’da bir imparatorluk politikası haline getirmişlerdir. Eski Mezopotamya’da nüfus naklini en iyi uygulayan medeniyetlerden birisi de Babil Devleti olmuştur. Eski Mezopotamya’nın büyük devletleri, toplu nüfus aktarımı politikaları sonucunda memleketlerine getirdikleri insan topluluklarını tarım, maden, inşa alanlarında çalıştırmışlar ve orduda da istihdam etmişlerdir. Bu nakiller sonucunda iskan edilmemiş bölgeler nüfuslandırılmış ve ekonomiye kazandırılmış, merkezi otorite güçlendirilmiş ve yeni fethedilen ülkelerde güvenlik sağlanmıştır. Dolayısıyla toplu nüfus nakilleri, Eski Mezopotamya Kültürleri'nin kent ve yerleşim şekilleri, dini hayatları, dil ve yazıları, sanat ve mimarileri gibi pek çok unsurlarında çok önemli bir etkileşime ve değişime neden olmuştur.

 

Keywords

Abstract

MASS DEPORTATIONS IN ANCIENT MESOPOTAMIA

Mass Deportations that occur from time to time in the modern world or exile policies were applied in ancient times by many governors as a method of punishment. It was the governors of New Assyrian period that made the mass deportation of Assyrian kings, named "barbarian" by many researchers because of their very cruel punishment methods, become an imperial policy in the Ancient Near East. Those great states of the Ancient Mesopotamia employed the people they brought to their countries as a result of mass depotations not only in agriculture, mining and construction activities but also in the army. As a result of these transfers, unpopulated regions were populated and enlivened its economy, central authority was strengthened and the security was ensured in the newly conquered countries. Consequently, mass deportations have brought about significant interactions and changes in many factors such as urban and residential forms, religious lives, languages and writings, arts and architecture of Ancient Mesopotamia Cultures

Keywords