AFYONKARAHİSAR/ ŞUHUT KAYABELEN KÖYÜ HALK KÜLTÜRÜNDE MÜZİK PRATİKLERİ

Author:

Year-Number: 2021-112
Number of pages: 1-35
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Afyonkarahisar ili, Şuhut ilçesine bağlı Kayabelen köyünde gerçekleştirilen bu alan araştırması halk kültürü içerisinde varlığını sürdüren yerel ve inanç bağlamlı geleneksel türleri içermektedir. Kayabelen köyü özelinde sözlü müziğin kültürel yapı ve sosyal hayat içerisinde ki yeri ayrıca geçmişte bu konu ile ilgili kapsamlı bir araştırmanın olmayışı da bu çalışmanın yapılması için zemin hazırlamıştır. Yörede yapılan bu çalışma, alan araştırmaları içerisinde kullanılan derleme yöntem ve tekniklerinden yararlanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma sürecinde konuya yönelik kaynak taraması yapılmış ve örneklem grubu ile kişisel görüşmeler sonucu bilgiler genişletilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda yöreden elde edilen sözlü, görsel ve yazılı veriler doğrultusunda yöreye ait geleneksel müzik örnekleri tespit edilmiştir. Çalışma kapsamında işlenen verilerin sonuçlarına ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Çalışmanın alana katkı sağlayacağı ve benzer çalışmalara örnek olacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

This field study conducted in Kayabelen village of Şuhut district of Afyonkarahisar province includes local and faith-based traditional species that exist in folk culture.  The place of oral music in the cultural structure and social life in particular for Kayabelen village and the absence of a comprehensive research on this subject in the past has also prepared the ground for this study.  This study conducted in the region has been carried out by making use of the compilation methods and techniques used in field research.  During the research process, a literature review was conducted and the information was tried to be expanded as a result of personal interviews with the sample group.  In this context, in accordance with the verbal, visual and written data obtained from the region, traditional music samples of the region were determined.  Information on the results of the processed data is included in the study. It is thought that the study will contribute to the field and set an example for similar studies.

Keywords