BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN BAŞLIĞINDA YER ALAN ARAŞTIRMA VE İNCELEME SÖZCÜKLERİNİN DOĞRU KULLANILMASININ TARTIŞILMASI

Author:

Year-Number: 2020-111
Yayımlanma Tarihi: 2020-12-08 21:46:41.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 14-20
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacı, makale ve tez gibi bilimsel çalışmaların başlık ve amaç kısmında sıkça yer verilen araştırma ve inceleme sözcüklerinin doğru kullanılmasını tartışmaktır. Çalışma, bir doküman incelemesidir. Çalışmanın verileri, ilgili sözlükler, makaleler ve tez çalışmaları gibi bilimsel dokümanların incelenmesiyle sağlanmıştır. Türk Dil Kurumu’nun hazırladığı güncel Türkçe Sözlükte araştırmak, bilimde ve sanatta yöntemli çalışmalar yapmak, incelemek ise bir işi veya bir şeyi ele alıp özelliklerini, ayrıntılarını inceden inceye, özenli bir biçimde anlamaya, öğrenmeye çalışmak olarak tanımlanmaktadır. Tanımdan yola çıkarak olanak ile imkân sözcükleri arasındaki ilişkinin aynısının araştırma ile inceleme sözcükleri arasında olmadığı anlaşılabilir. Ancak birçok yüksek lisans-doktora tez çalışmalarında ve bilimsel makalelerde araştırma ve inceleme sözcüklerinin eş anlamlı sözcükler gibi kullanıldıkları söylenebilir.

Keywords

Abstract

The purpose of the study is to discuss the correct use of the words research and analysis, which are frequently included in the title and purpose part of scientific studies such as articles and thesis. The study is a document review. The data of the study were obtained by examining scientific documents such as related dictionaries, articles and thesis studies. Researching in the current Turkish Dictionary prepared by the Turkish Language Institution is defined as making systematic studies in science and art, and analysis means taking a job or something and trying to understand its features and details carefully, and to learn. Based on the definition, it can be understood that the relationship between the words possibility and probability words is not the same as the relationship between research and analysis. However, it can be said that the words research and analysis are used as synonyms in many master's and doctoral dissertations and scientific articles.

Keywords