ING BASKETBOL LİGİNDE MÜSABAKALARI KAZANAN VE KAYBEDEN TAKIMLARINBAZI TEKNİK PARAMETRELER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMALI ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2020-110
Yayımlanma Tarihi: 2020-11-28 11:16:54.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 203-210
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, ING Basketbol liginde oynanan müsabakalardan galip gelen ve mağlup ayrılan takımları bazı performans parametreleri açısından karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın verileri Türkiye Basketbol Federasyonu’nun resmi web sayfasından elde edilmiş olup, verilerin değerlendirilmesinde SPSS istatistiksel paket programı kullanılmıştır. 2019-2020 sezonunun analizinin yapıldığı çalışmada, toplam 184 müsabaka değerlendirmeye alınmıştır. Normallik testlerinden elde edilen sonuçlarda verilerin normal dağılım göstermediği tespit edilmiş ve bunun sonucunda da bağımsız iki grubun karşılaştırılmasında non parametrik testlerden Man Whitney U testi uygulanmıştır. İki grup arasında toplam sayı, iki sayı, üç sayı, asist, savunma ribaundu, toplam ribaund, top çalma ve blok parametreleri açısından, maçlardan galip gelen takımlar lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). Top kaybı değişkeni açısından ise, maçlardan mağlup ayrılan takımlar lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlemlenmiştir. İki grup arasında serbest atış, hücum ribaundu ve faul parametreleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0.05). Sonuç olarak, maçlardan galip ayrılabilme için, daha fazla sayı üretmek gerektiğini, bunun için de ribaunt, top çalma ve blok parametreleri açısından rakip takımlardan daha yüksek değerlere ulaşılması gerektiği söylenebilir.

Keywords

Abstract

This study was conducted in order to compare the winning and defeated teams from the competitions played in the ING Basketball league in terms of some performance parameters. Research data were obtained from the Turkey Basketball Federation's official website, the SPSS statistical package was used for the evaluation of the data. In the study where the analysis of the 2019-2020 season was made, a total of 184 competitions were evaluated. In the results obtained from the normality tests, it was determined that the data did not show a normal distribution, and as a result, the Man Whitney U test, one of the non-parametric tests, was applied to compare two independent groups. A statistically significant difference was found between the two groups in favor of the winning teams in terms of total points, two points, three points, assists, defense rebounds, total rebounds, steals and block parameters (p <0.05). In terms of the ball loss variable, a statistically significant difference was observed in favor of the teams that lost the matches. There was no statistically significant difference between the two groups in terms of free throw, offensive rebound and foul parameters (p> 0.05). As a result, it can be said that in order to be victorious from the matches, it is necessary to produce more points, and for this to reach higher values in terms of rebound, steal and block parameters than opponent teams.

Keywords