SİNEMA VE SAHNE SANATLARINDA KARAKTER YARATIMI, KOSTÜM VE DEKOR TASARIMINDA 3B YAZICILARIN KULLANIMI

Author :  

Year-Number: 2020-110
Yayımlanma Tarihi: 2020-11-27 21:21:06.0
Language : Türkçe
Konu : Güzel Sanatlar
Number of pages: 186-202
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

3 Boyutlu yazıcılar üretim alanında özellikle az sayıda ürünün üretimi söz konusu olduğunda veya tasarım açısından elle yapılması çok zor olan ürünlerde artık hayatın pek çok kullanım alanında karşımıza çıkmaktadır. 3 boyutlu yazıcılarda kullanılan hammaddelerin metal veya ahşap görünüm gibi özelliklere sahip olmaları kullanım alanlarının daha fazla yaygınlaşması imkanını da vermektedir. Dünyadaki sahne sanatlarında 3 boyutlu yazıcıların kullanımı konusunda araştırma yaparken sahne sanatları ve sinema alanında uygulamaların çok yeni olması ve bu konuda fazla sayıda kaynak kitap heüz oluşmadığı için internetten yararlanılmış ve bu konudaki uygulamaların henüz çok yeni olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak, sinema alanında yapılan araştırmada, ülkemizde henüz yaygın olarak kullanılmaya başlanmamış olmasına rağmen, dünyada sinemanın sahip olduğu ileri teknoloji kullanımı geleneğinin ve büyük bütçelerle çalışma imkanının 3 boyutlu yazıcıların kullanımı için avantaj yarattığı gözlemlenmiştir. Dünya sinemasından 3 boyutlu yazıcı kullanılmış olan filmlerden örneklem alınarak, bu konudaki gelişmelerin sergilenmesi amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

3D printers are now available in many areas of life, especially when it comes to the production of a small number of products in the field of production, or in products that are very difficult to make manually in terms of design. The fact that the raw materials used in 3D printers have features such as metal or wood appearance also means that their usage areas become more widespread. While researching the use of 3D printers in the world's performing arts, applications in the field of performing arts and cinema are very new and there are not many source books in this regard, so the internet has been utilized and applications in this regard have been revealed to be very new. However, although the research conducted in the field of cinema has not yet been widely used in our country, it has been observed that the tradition of high-tech use of cinema in the world and the possibility of working with large budgets creates an advantage for the use of 3D printers.

Keywords


 • Bedir, A., Çırıkka, C., İsmayilov, E.,”Çift Başlı Üç Boyutlu Yazıcı İmalatı ile Mekanik Özellikleri İyileştirilmiş Kompozit Parça Üretimi”, www.ktu.edu.tr makine_a982e.pdf Erişim Tarihi:05.04.2020

 • www.g24design.com/referanslar/Erişim Tarihi:02.04.2020

 • www.elyapimlari.com/hm/ahsap-maketler-ahsap-tiyatro-sahnesi-dekorlariyla-beraber- _elisi_7425 Erişim tarihi:04.04.2020

 • www.tdk.gov.tr Erişim Tarihi:04.04.2020 www.all3dp.com/2/3d-printing-movies-3d-printing-behind-the-scenes/Erişim Tarihi:24.03.2020 www.tdk.gov.tr Erişim Tarihi: 05.04.2020 www.cnbc.com/ Erişim Tarihi:05.04.2020 www.ndtv.com/ Erişim Tarihi:05.04.2020

 • www.zbrushcentral.com/showthread.php?207625-Alien-covenant Erişim tarihi: 05.04.2020 www.sculpteo.com/blog/2018/05/25/how-does-the-film-industry-use-3d-printing/Erişim Tarihi: 05.04.2020 www.zortrax.com/blog/3d-printing-movie-hollywood/ Erişim Tarihi: 05.04.2020

 • www.engadget.com/2010/05/17/objet-3d-printing-put-to-the-test-in-iron-man-2-video/Erişim Tarihi: 04.04.2020

 • www.engadget.com/2012/”08/17/how-3d-printing-changed-the-face-of-paranorman/Erişim Tarihi:05.04.2020

 • www.3dcreationlab.co.uk/news/3d-printers-are-the-stars-of-movie-coraline.php Erişim www.3dprint.com/108721/anomalisa-3d-printed-film/ Erişim Tarihi: 13.04.2020 www.all3dp.com/anomalisa-oscar-contender-uses-150-3d-printed-puppets/ Erişim Tarihi: www.3d-print-works.com/blogs/news/the-3d-printing-process-meets-hollywood-top-fivemovies?ls=en-GB Erişim Tarihi:05.04.2020

 • https://zaxe.com/3-boyutlu-yazici-nedir-cesitleri-nelerdir/ Erişim Tarihi: 28.10.2020

 • https://www.blender.org/ Erişim Tarihi: 12.11.2020

 • https://creativeyazilim.com/blog/3d-yazici-nedir Erişim Tarihi: 12.11.2020

 • http://saglik.rehased.com/reha_ortopedi.asp Erişim Tarihi: 12.11.2020

                                                                                                    
 • Article Statistics