17. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİNDE RAHT HAZİNESİNE BİR BAKIŞ

Author:

Year-Number: 2020-111
Number of pages: 433-462
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Istabl-ı âmireye bağlı olan raht hazinesi, enderun hazinesinin fonlarından biridir. Raht hazinesinin bürokratik işlerinden Istabl-ı Âmire Teşkilâtının yöneticisi olan Mirâhûr-ı evvel sorumluydu. Has ahıra bağlı olan raht hazinesinde, bayramlarda, sefere gidiş ve dönüşlerde, düğün ve mevlid kandili gibi önemli günlerde padişaha hediye edilen eyer ve raht takımları muhafaza edilirdi. Raht hazinesinde yer alan bu eşyalar sanat değeri açısından yüksek, altın ve gümüş işçiliği ile titizlikle yapılmış ve elmas, inci, zümrüt, yakut, zeberced, pirûze gibi değerli taşlarla süslenmiştir. Raht hazinesi, hazinedar değişikliği halinde devir teslimi yapıldığında, eskiyen raht takımlarını tespit etmek üzere ve padişaha layık olan raht takımlarını seçebilmek maksadıyla raht hazinesinde bulunan eşyaların yoklaması yapılırdı. Hepsi birer sanat eseri olan bu raht takımları raht hazinesi yoklama defterlerine katipler tarafından kayıt edilmiştir.

Keywords

Abstract

The Royal Saddle Treasury under the Royal Stable Administration is one of the funds of the Inner Treasury. Mirâhûr-ı evvel (first supervisor of the royal stables), who was also the manager of the Royal Saddle Treasury, was responsible for the bureaucratic transactions of the Royal Stable Administration. Saddles and saddle sets presented to the Sultan in holidays, when setting off or coming back from campaigns, weddings or in important days such as holy birthday of the Prophet were kept in the Royal Stables organized under the palace stables. Such objects contained in the Royal Stables Treasury have been created with goldsmith or silversmith workmanship of high artistic value and ornamented with valuable stones such as diamonds, pearls, emeralds, rubies or turquoise. Objects in the Royal Stables Treasury were reviewed to determine the worn saddle sets and select the saddles sets good enough to be used by the Sultan during the handing over process to the new Treasurer in case of a change of the treasurer. These saddle sets, each of which is an artwork, were recorded by clerks in the master rolls of the Royal Saddle Treasury.

Keywords