HENTBOLDA OYUN POZİSYONLARI İLE ÇABUKLUK VE ÇEVİKLİK DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Year-Number: 2020-111
Yayımlanma Tarihi: 2020-12-08 21:04:53.0
Language : Türkçe
Konu : Antrenman
Number of pages: 31-39
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmamızda; hentbolcuların çabukluk ve çeviklik değerlerinin oyun pozisyonlarına göre karşılaştırılması amaçlandı. Araştırmaya Türkiye hentbol federasyonu 2. liginde aktif olarak hentbol oynayan 5 kaleci, 10 orta oyun kurucu, 5 sağ oyun kurucu, 5 sol oyun kurucu, 5 sağ kanat,5 sol kanat ve 5 pivot olmak üzere toplam 40 erkek hentbolcu gönüllü olarak katılmıştır. Deneklerin çeviklik performansı değerlerinin tespitinde illionis çeviklik testi, çabukluk performansı değerlerinin belirlenmesinde ise; 5 metre çabukluk testi kullanıldı. Çalışmamızda çabukluk ve çeviklik performanslarında en iyi değerlere sağ ve sol kanat oyuncuları ile sağ-sol oyun kurucu pozisyonunda oynayan oyuncuların sahip olduğu en kötü değerlere ise pivot bölgesinde oynayan oyuncuların sahip olduğu gözlemlendi. Çalışma sonuçlarına göre çabukluk çeviklik değerlerinin oyun pozisyonlarına göre farklılık göstermesinin, oyuncuların oyun pozisyonlarına göre farklı fiziksel özelliklere sahip olabileceği ve oynamış oldukları oyun pozisyonlarına göre farklı antrenman uygulamalarına tabii tutulabileceğinden kaynaklandığını düşünmekteyiz.

Keywords

Abstract

In this study; It was aimed to compare handball players' speed and agility values according to their playing positions. Research in Turkey handball federation 2. league active handball playing 5 keeper, 10 central playmaker, 5 right quarterback, 5 left playmaker, 5 right, 5 left, and was attended by 5 volunteered a total of 40 male handball players, including pivot. The illionis agility test is used to determine the agility performance values of the subjects, and the quickness performance values; 5 meter speed test was used. In our study, it was observed that right and left wing players had the best values in their quickness and agility performances and players playing in the right-left playmaker position had the worst values in the pivot zone. According to the results of the study, we think that the difference in agility values according to the game positions is that the players may have different physical characteristics according to their playing positions and they can be subjected to different training practices according to the game positions they play.

Keywords