MEZUNİYETİN SON ADIMINDA ORTAK KAYGI: PANDEMİ GERÇEĞİ

Author:

Year-Number: 2020-110
Yayımlanma Tarihi: 2020-11-21 21:17:25.0
Language : İngilizce
Konu : EĞİTİM BİLİMLERİ SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ
Number of pages: 95-108
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, eğitim fakültelerinde öğrenim gören son sınıf öğretmen adaylarının ani gelişen pandemi sürecinde yaşadıkları süreci ortaya koymaktır. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık Covid 19 nedeni ile mezun olacakları son akademik döneme giren öğretmen adaylarının pandemi günlerine ışık tutmayı hedefleyen bu çalışmada, Türkiye’de bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinin farklı bölümlerinde öğrenim gören 11 erkek, 13 kadın son sınıf öğretmen adayı ile mail ve telefon aracılığı ile iletişim kurularak veri toplanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olan durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarını genel olarak değerlendirmek gerekirse, öğretmen adaylarının pandemi sürecinde kişisel ve mesleki yönde ortak kaygılar geliştirdikleri, uzaktan eğitimden beklenen ölçüde yararlanamasalar da zamanla uyum sağladıkları, yaşanan olumsuzluklara rağmen geleceğe ve mesleklerine yönelik umutla baktıkları söylenebilir. Sonuçlar düşünüldüğünde eğitime ara verilmesini gerektirecek bu tarz salgın durumları için özellikle mezuniyetlerine az bir süre kalan öğretmen adayları için alternatif planlar tasarlanması önerilebilir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to reveal the experiences of senior year preservice teachers attending education faculties during the rapidly developing Covid 19 pandemia, which has wreaked havoc across the whole world. The research data were collected by establishing contact with 11 male and 13 female senior year preservice teachers attending different departments of the education faculty of a state university in Turkey via e-mail and telephone. Case study, one of the qualitative research methods, was used in the study. A general evaluation of the study reveals that pre-service teachers have developed common personal and professional concerns in the pandemic process, have adapted to it even though they could not benefit from distance education as much as they expected, and look to the future and their profession with hope despite the adversities they have experienced. Considering the results, it may be suggested that alternative plans be designed for such pandemic situations, which will require an interval in education, especially for prospective teachers who are soon to graduate.

Keywords