ÇALIŞMA HAYATINDA ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE SÖZSÜZ İLETİŞİM: BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2020-110
Yayımlanma Tarihi: 2020-11-21 20:50:04.0
Language : İngilizce
Konu : Sosyal Bilimler
Number of pages: 336-348
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı, çalışan sağlığı, iyi oluşu / esenliği ve sözsüz iletişimi anlamaktır. Araştırma, sosyal organizasyon iyileştirme ve geliştirme konusunda İstanbul’da çalışan 60 denetçiyle yapılmıştır. Araştırmanın sonuçlarından, denetçilerin çalışan sağlığını ve sözsüz iletişimi hayatlarında koruyucu ve iyileştirici farkında sosyal eylemler / fiiller olarak uyguladıkları anlaşılmıştır. Sağlık ve sözsüz iletişim konusuyla ilişkili sonuçlar psikososyal teorilerle incelenmektedir. Sporun ve nefes egzersizlerinin kişilerin rahatlamalarında etkisi, sporla deneyimlerini güvende ve sosyal adanmış olarak anlamlandırma, sosyal, bilişsel, duygusal yollarla ve beden yolu ile bedeni koruma ve sağlık davranışlarını öğrenme, beden imajlarını ve bedenlerini iyileştirme, sağlıklı benlik algısı, varoluş amaçlarını sağlıklı sosyal çevre değerleriyle yaşayabilme, sesli ya da sessiz, yeterli düşünme, kontrol ve eylemle, duyguları olduğu gibi kabullenme, empati ve anı yaşama, sağlıklı beslenme, spor, giyim tarzları ve sağlık davranışları ve kendi bedeniyle bütün ve tek, sağlıklı hareket eden özne, farklı özelliklerle “sosyal eylemli postmodern beden” ile anlatılabilir.

Keywords

Abstract

The aim of the research is to understand employee / worker health and well-being, and non-verbal social communication. Research was carried out with 60 auditors working on social organization development and improvement in Istanbul. The research shows that auditors apply worker health rules and non-verbal communication as protective and healing mindfulness social activities in their lives. The results are examined with psychosocial theories. The effect of sports and breathing exercises on relaxation of individuals, making sense of experiences with sports as safe and socially dedicated, improving body image, healing body, learning health behaviors and protecting body with social, cognitive, psychological and bodily ways, healthy self perception and realizing existence goals with healthy social environment values, adequate thinking, control and activity, empathizing, living in moment with healthy social performance, healthy eating, sports, breathing exercises, and stylish clothing styles, acting alone and whole with own body healthily, non-objectified subject, with different characteristics “social postmodern body”.

Keywords