ENDÜSTRİ 4.0 KAPSAMINDA LOJİSTİK 4.0’IN İNCELENMESİNE YÖNELİK TEORİK BİR ÇALIŞMA

Author:

Year-Number: 2020-110
Yayımlanma Tarihi: 2020-11-22 16:38:53.0
Language :
Konu :
Number of pages: 460-469
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşletmeler, teknoloji ve bilim alanlarındaki gelişmeler ile rekabet ortamında büyümek ve üstünlük sağlamak için yeniliği önemli bir araç haline getirerek yeni bir döneme geçiş yapmışlardır. Akıllı ve otonom sistemlerden oluşan bu yeni dönem lojistik sektörü başta olmak üzere tüm sektörleri etkisi altına almıştır. Bu yeni dönemde ortaya çıkan lojistik 4.0’ın, işletme içerisindeki tüm süreçleri kontrol edeceği ve işletmeler için önemli olan konuları (erişim kolaylığı, hızlı bilgi işleme, güvenlik) bir araya getireceği düşünülmektedir. Bu kapsamda yapılan literatür çalışmaları incelenerek çalışmada lojistik 4.0’ın ortaya çıkışı, gelişim süreci ve gelecekte nasıl bir etkiye sahip olacağının kavramsal olarak anlatılması amaçlanmaktadır. Ayrıca endüstri 4.0’ın etkisi ile ortaya çıkan lojistik 4.0 kavramı arasındaki ilişki açıklanmış ve potansiyel etkileri tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

Businesses have transitioned to a new era by making them an important tool for growing and gaining advantage in competition with the developments in technology and science. This new era consisting of smart and autonomous systems has taken the effect to the entire sector, including the logistics sector. It is thought that the logistics 4.0 that emerged in this new period will control all processes within the enterprise and bring together important issues (ease of access, fast information processing, security) for businessesIn this context, it is aimed to explain the emergence of scientific research 4.0, the development process and what kind of impact it will have in the future to research the literature. In addition, the relationship between the effect of industry 4.0 and logistics 4.0 that emerged was explained and its potential effects were discussed.

Keywords