SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT MOBİLYALARININ İNFORMAL BİR TASARIM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2020-110
Yayımlanma Tarihi: 2020-11-21 20:59:39.0
Language : İngilizce
Konu : ziraat
Number of pages: 328-335
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde açık yeşil alanların önemi gün geçtikçe artmaktadır. Sanayileşme ile birlikte artan yapılaşma insan ve doğa arasındaki dengeyi bozmuştur. Bozulan bu dengesizliğin daha da artmaması için birçok farklı alanda sürdürülebilir önlemler alınmaktadır. Ekolojik temelli kent mobilyaları kentsel tasarım çalışmaları içerisinde yer alan önlemlerden sadece bir tanesidir. Yapılan bu çalışmada, Karadeniz Teknik Üniversitesinde Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında gerçekleşen bir workshopta oluşan ürün incelenmiştir. Workshop kapsamında katılımcıların tasarladıkları bir kent mobilyası sürdürülebilir temelli prensiplere göre değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda ise hedeflenen birçok hedef bulunmaktadır. Hedeflerin başında ise, kampüs alanlarında ekolojik temelli mobilyaların önemi bulunmaktadır. Aynı zamanda bu çalışmada, birçok meslek disiplinini bir araya getirerek katılımcılara multidisipliner bir çalışma ortamı oluşturmuştur. Çalışma sonucunda elde edilen ürünler plan, kesit, görünüş, 3D görseller ve konsept anlatımları kapsamında incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Today, the importance of open green spaces is increasing day by day. Increasing construction along with industrialization has disrupted the balance between human and nature. Sustainable measures are taken in many different areas in order not to increase this deteriorating imbalance. Ecologically based urban furniture is only one of the measures included in urban design studies. In this study, the product formed in a workshop held within the scope of Scientific Research Projects (BAP) at Karadeniz Technical University was examined. Within the scope of the workshop, a street furniture designed by the participants was evaluated according to sustainable-based principles. As a result of the study, there are many targets targeted. One of the main targets is the importance of ecologically based furniture in campus areas. At the same time, this study brought together many professional disciplines and created a multidisciplinary working environment for the participants. The products obtained as a result of the study were examined within the scope of plan, section, view, 3D visuals and concept expressions.

Keywords