EMOJİLERİN İLETİŞİM KAVRAMLARI VE ETKİNLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2020-110
Yayımlanma Tarihi: 2020-11-21 20:52:17.0
Language : Türkçe
Konu : Grafik Tasarım
Number of pages: 173-185
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilgisayar ve mobil telefonların gelişimi ile birlikte iletişimin yeni bir türü olan dijital iletişim hayatımıza girdi. Özellikle 2000’lerden sonra akıllı telefonlarla birlikte tüm dünyada özellikle de genç kuşaklar arasında çok yaygınlık kazandı. Çağımızın hızlı temposuna paralel olarak dijital iletişim tekniği de buna göre biçimlenmeye başladı. Mesajın alıcı veya alıcılara çok hızlı ulaştığı gibi çok hızlı oluşturulduğu bir yapı oluştu. Bu hızlı iletişim yapısında en önemli unsuru ‘emojiler’ oluşturmaktadır. Çok farklı mesaj elemanı olarak her geçen gün yenilerinin üretildiği ‘emoji kültürü’ tüm dünyada hızla yerini aldı. İletişim uzmanları, emojilerin geleneksel iletişim yapısını 20-25 yıllık bir gelecekte değiştireceğini belirtmeleri, iletişim açısından ne denli etkin olduğunu ortaya koymaktadır. İletişim açısından doğruları ve yanlışları ile hayatımızın bir parçası haline gelen emojilerin iletişim bilimine göre görsel semboller alt başlığında ele alınması yeterli olmayacaktır. Bağımsız bir iletişim elemanı olarak ele alınıp kavramsal ve teknik açıdan çok iyi analiz edilmesi gerekmektedir.

Keywords

Abstract

With the development of computers and mobile phones, digital communication, a new type of communication, entered our lives. Especially after 2000s, it has become very widespread all over the world, especially among young generations, with smartphones. In parallel with the fast pace of our age, the digital communication technique has begun to take shape accordingly. A structure has been created in which the message reaches the recipients or recipients very quickly, as well as very quickly. ‘Emojis’ constitute the most important element in this rapid communication structure. As the very different message element, the ‘emoji culture’, where new ones are produced day by day, has quickly taken its place worldwide. Communications experts say that emojis will change the traditional communication structure in the 20-25 year future reveals how effective it is in terms of communication. In terms of communication, it will not be enough to handle emojis, which have become a part of our lives with their right and wrongs, in the visual symbols subtitle according to the science of communication. It should be considered as an independent communication element and analyzed very well conceptually and technically.

Keywords