19. YÜZYIL ORTADOĞU'DA DEĞİŞEN TARIM POLİTİKALARI VE SONUÇLARI (1890-1914)

Author:

Year-Number: 2020-110
Yayımlanma Tarihi: 2020-11-21 20:47:36.0
Language : İngilizce
Konu : İktisat
Number of pages: 349-364
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mali olayların bilhassa vergilerin, insanlar ya da sosyal gruplar üzerinde önemli tesirleri bulunmaktadır.19. yüzyılda tarım sektörü, Osmanlı ekonomisinde büyümeyi etkileyen sektördü. Dünya ekonomisi ile bütünleşme sürecinde tarımsal ürünler üretimi ve ihracında uzmanlaşma Osmanlı tarımına çağdaş makineler ve teknikler kullanımını getirdi. Osmanlı tarımında tüm bu uğraşlara rağmen çağdaş makinelerin yayılış ve kullanış sahası oldukça sınırlı kaldı. Bu çalışmada, Osmanlı Devleti’nin Birinci Paylaşım Savaşı sonunda çekilmek zorunda kalığı Ortadoğu coğrafyasındaki değişen tarım politikaları ve bu durumun sonuçları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

Financial events, especially taxes, have significant effects on people or social groups. The agricultural sector was the sector that affected the growth of the Ottoman economy in the century. Specialization in the production and export of agricultural products in the process of integration with the world economy brought the use of modern machinery and techniques to Ottoman agriculture. Despite all these efforts in Ottoman agriculture, the spread and usage area of modern machines remained very limited. In this study, it is aimed to give information about the changing agricultural policies in the Middle East geography that the Ottoman Empire had to withdraw at the end of the First Sharing War and the consequences of this situation.

Keywords