MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINI MUHASEBE HİLELERİNE YÖNLENDİREN FAKTÖRLERİN HİLE ÜÇGENİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2020-110
Yayımlanma Tarihi: 2020-11-05 20:37:19.0
Language : Türkçe
Konu : Muhasebe
Number of pages: 417-434
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Muhasebe hileleri, işletme karlılığını daha yüksek ya da düşük göstermek, daha yüksek kredi sağlamak veya daha az vergi ödemesi gerçekleştirmek gibi çeşitli amaçlarla yapılabilmektedir. Amacı ne olursa olsun bireyleri hileye yönlendiren faktörler “hile üçgeni” olarak adlandırılan baskı, fırsat ve haklı gösterme unsurlarından oluşmaktadır. Bu çalışmada, hile üçgeni teorisi kapsamında muhasebe hilelerinin incelenmesi ve muhasebe meslek mensuplarının algılarıyla hile üçgeni boyutları arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan anket İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’na kayıtlı bağımsız meslek mensuplarına uygulanmıştır. Korelasyon analizi sonucunda hile üçgenini oluşturan üç boyut arasında karşılıklı olarak 0,01 anlamlılık düzeyinde doğrusal yönde ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Accounting frauds can be practiced for a variety of purposes such as reporting the business profitability higher or lower, providing higher credit or paying lower taxes. No matter what the incentives are, factors that lead individuals to resort to fraud are known as the “fraud triangle” which is made up of these components: pressure, opportunity and rationalization. This study aims to examine accounting frauds in the scope of the fraud triangle theory and to discover the relations between the perceptions of accounting professionals and the dimensions of the fraud triangle. The questionnaires prepared for this purpose were completed by public accountants of İstanbul Chamber of Certified Public Accountants. As a result of the correlation analysis, a linear relation at a significance level of 0,01 was observed among three dimensions of the fraud triangle.

Keywords