SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KÜLTÜR VE MİRAS ÖĞRENME ALANININ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2020-111
Yayımlanma Tarihi: 2020-12-08 21:19:49.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilgiler Eğitimi
Number of pages: 368-385
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal Bilgiler dersinde Kültür ve Miras öğrenme alanının Sosyal Bilgiler öğretim programı üzerinden incelendiği bu çalışmada, 4,5,6 ve 7. sınıflarda Sosyal Bilgiler öğretim programı 2005 ve 2018 öğretim programı karşılaştırmalı olarak ele alınmış, kazanım ve içeriklerden bahsedilmiştir. 2018 Sosyal Bilgiler öğretim programında kazanım sayılarının azaltılırken içeriğin zenginleştirildiği görülmüştür. Genel anlamıyla kültürün özelliklerinden, tarihsel konulardan ve medeniyetlerden bahsedilen kültür ve miras öğrenme alanında yoğunlukla gelenek, görenek, örf, âdet, tören, kutlama gibi somut olmayan kültürel miras ögelerine yer verildiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Somut kültürel miras ögelerine de ders kitabında yer verildiği görülmüş fakat yeterli düzeyde olmadığı üzerinde durulmuştur. Kültür ve Miras öğrenme alanı öğrencilerin kültürlerini, geçmişlerini ve diğer uygarlıkları ve özelliklerini öğrendikleri bir içeriğe sahip olmasından dolayı Sosyal Bilgiler dersinde önemsenen ve ilgilenilen bir alan olarak öne çıkmaktadır. Bu yüzden Kültür ve Miras öğrenme alanının öneminin kavranması ve daha fazla üzerinde durulması oldukça önemli ve gerekli görülmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, in which the field of learning Culture and Heritage in the Social Studies course was examined through the Social Studies curriculum, the Social Studies curriculum in grades 4, 5, 6, 7 and the curriculum of 2005 and 2018 was handled comparatively, the achievements and contents were mentioned. In the 2018 Social Studies curriculum, it was observed that the content was enriched while the number of achievements was reduced. It was concluded that intangible cultural heritage elements such as traditions, customs, traditions, customs, ceremonies, celebrations are mostly included in the field of learning culture and heritage, which is generally mentioned about the characteristics of culture, historical issues and civilizations. It was seen that tangible cultural heritage elements were also included in the textbook, but it was emphasized that they were not at a sufficient level. The Cultural and Heritage learning area stands out as an area of importance and interest in the Social Studies course, since it has a content in which students learn about their cultures, backgrounds and other civilizations and characteristics. Therefore, it is very important and necessary to understand the importance of the field of learning culture and heritage and to focus more on it.

Keywords