KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT ÖRNEĞİ OLARAK HAYÂLÎ BEY İLE NEDÎM’İN BİRER GAZELİ ÜZERİNE İNCELEME

Author:

Year-Number: 2020-110
Yayımlanma Tarihi: 2020-11-05 20:27:09.0
Language : Türkçe
Konu : Türk Dili ve Edebiyatı / Eski Türk Edebiyatı
Number of pages: 287-306
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Klasik Türk edebiyatı muhtevası bakımından oldukça güçlü bir derinliğe sahiptir. Muhtevasının bu denli kuvvetli ve çeşitli oluşu, zamanla Klasik Türk edebiyatı araştırmalarının seyrini de etkilemiştir. El yazma metinlerin günümüz Türkçesi’ne aktarılması, edebî metinlerin şerh edilmesi, divan şiirinde sosyal ve kültürel araştırmalar gibi klasik araştırmaların yanı sıra son dönemde modern yöntemler de araştırmacılar tarafından denenmeye başlamıştır. Mukayeseli edebiyatın bir uzantısı olarak divan nüshalarının karşılaştırılması metodunun yanı sıra Klasik Türk edebiyatının farklı birimlerinde de karşılaştırma tekniği araştırmacılar tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada öncelikle karşılaştırmalı edebiyat hakkında bilgi verilecektir. Daha sonra Klasik Türk şiirinin karşılaştırmalı edebiyat ile olan ilişkisi değerlendirilecektir. Sonrasında çalışmanın asıl konusunu oluşturan Hayâlî Bey ve Nedîm’in birer şiiri üzerinde edebî karşılaştırma çalışması gösterilmeye çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

Classical Turkish literature has a very strong depth in terms of content. The fact that its content is so strong and diverse has also influenced the course of Classical Turkish literature research over time. In addition to classical research such as the transfer of handwritten texts to modern Turkish, the interpretation of literary texts, social and cultural research in divan poetry, modern methods have recently begun to be tried by researchers. As an extension of Comparative Literature, the comparison technique has been used by researchers in different units of Classical Turkish literature, as well as the method of comparing Divan copies. In this study, information about comparative literature will be given first. Later, the relationship of Classical Turkish poetry with comparative literature will be evaluated. After that, a literary comparison study will be shown on the poems of the Hayali Bey and Nedim, which constitute the main subject of the work.

Keywords