İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN VE ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME AMAÇLI YAZMA HAKKINDA GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2020-110
Yayımlanma Tarihi: 2020-11-05 20:24:15.0
Language : Türkçe
Konu : Sınıf Eğitimi
Number of pages: 211-229
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacı, dördüncü sınıf fen bilimleri dersinde maddeyi tanıyalım ünitesi için öğrenme amaçlı yazma etkinliği olarak mektup-özet yazan ve poster hazırlayan öğrencilerin ve sınıf öğretmenlerinin öğrenme amaçlı yazmayla ilgili görüşlerini araştırmaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden görüş formu yaklaşımı kullanılmıştır. Çalışmanın verileri, uzman görüşü doğrultusunda araştırmacı tarafından hazırlanan, açık uçlu soruların yer aldığı öğrenci ve öğretmen görüş formu kullanılarak elde edilmiştir. Katılımcılardan elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile incelenmiştir. Araştırmanın bulguları öğrencilerin ve öğretmenlerin öğrenme amaçlı yazma etkinliklerine karşı olumlu yaklaşım sergilediklerini göstermektedir. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin öğrenme amaçlı yazma etkinliklerini severek yaptıkları ve tekrar yapmak istedikleri, öğretmenlerin ise etkinliklerin faydasına inandıkları ancak etkinlikler hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıkları görülmüştür.

Keywords

Abstract

The purpose of the study is to investigate the opinions of classroom teachers and students and who write letter-summary and posters as a learning writing activity for the unit of Let's Know the Matter in the fourth grade science lesson. In the study, one of the qualitative research methods, the opinion form approach was used. The data of the study were obtained by using the student and teacher opinion form with open-ended questions prepared by the researcher in line with the expert opinion. The data obtained from the participants were analyzed by content analysis technique. The findings of the study indicated that students and teachers showed a positive approach towards learning writing activities. As a result of the study, it was observed that students liked writing activities for learning purposes and wanted to repeat them, and teachers believed in the benefits of the activities but did not have enough information about the activities.

Keywords