FLUXUS’TA MÜZİK-EYLEM VE NİTELİKLERİ
FLUXUS, MUSIC-ACTION AND ITS QUALITIES

Author : Hale Birgül AKÇAKMAK
Number of pages : 180-191

Abstract

Fluxus, 20. yüzyıl sanat hareketleri arasında sanat ve sanatçıya dair tüm paradigmaları sorgulayan duruşu ile sıra dışı deneyimler sunar. Fluxus performanslarının en önemli unsuru deneyim temelli olmasıdır. Kolektif ya da bireysel gerçekleşebilirler. Performanslar, ağırlıklı olarak geleneksel modellerin tek bir perspektiften kontrollü bakışı üzerine düşünmeye odaklıdır. Bu bağlamda müziğin geleneklerini ve yapısını bozup parçalayan yaklaşımlar ile karşılaşırız. Erken fluxus performansları, müziği anda oluş ve zaman ile ilişkisi bağlamında bir eylem biçimi olarak ele alır. John Cage ve öğrencisi George Brecht gibi sanatçıların deneysel ve disiplinler arası eğilimlerini, daha doğru bir ifadeyle, disiplinler arası sınırların eridiği bir anlayışı sergilediği bir dönem olan erken fluxusta, müzik ve eylem ilişkisinin önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekmek gerekir. Bu çalışmada, müzik ve eylem ilişkisinin nitelikleri, erken fluxus ve 1961-1964 yılları performanslarına odaklanılarak araştırılmıştır.

Keywords

Fluxus, Cage, Brecht, Müzikal eylem

Read: 72

Download: 37