OTEL İŞLETMECİLİĞİ SEKTÖRÜNDE KULANILAN ÜNİFORM GİYSİLER İÇİN TASARIM SÜRECİ MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ
DEVELOPING THE DESIGN PROCESS MODEL FOR UNIFORM ARMENTS USED IN THE HOTEL MANAGEMENT SECTOR

Author : Melike MENDİ -Fatma KOÇ
Number of pages : 444-472

Abstract

Bu araştırma; turizm sektörü otel işletmeciliği ön büro üniformalı hizmetler bölüm elemanlarının ve otel yöneticileri görüşleri doğrultusunda kullanıcı merkezli bir üniforma koleksiyonu oluşturmak için “üniforma koleksiyonu tasarım süreci modeli” geliştirmek amacı ile planlanmış ve yürütülmüştür. İki aşamalı betimsel bir çalışma olan bu araştırmanın birinci aşamasında anket ve görüşme formu ile veriler toplanmıştır. İkinci aşamada ise araştırmacılar tarafından turizm sektörü otel işletmeciliği ön büro üniformalı hizmetler bölüm elemanları için kapsül bir koleksiyon hazırlanmıştır. Araştırmanın evrenini; İstanbul Avrupa Yakası sınırları içerisinde yer alan 5 yıldızlı otel çalışanları örneklemini ise “Elite World Otel Business” çalışanları oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda otel çalışanları üniforma tasarımlarında, model, renk ve kumaşların trendlere uygun olmasını, yöneticiler ise kurum kimliği ve marka değerlerinin yanı sıra estetik, fonksiyonel ve kalite faktörlerinin öne çıkmasını belirtmişlerdir. Çalışanların görüşleri ve 2017-2018 moda trendleri doğrultusunda “ön büro ve üniformalı hizmetler bölüm çalışanlarından kapı görevlisinin (doorman) kullandığı üniforma tasarımı örneğinde kapsül bir koleksiyon hazırlanarak 13+1 aşamadan oluşan “üniforma koleksiyon hazırlama tasarımı süreci modeli” geliştirilmiştir.

Keywords

moda, üniforma, tasarım, koleksiyon, otel, giysi.

Read: 78

Download: 43