OTEL İŞLETMECİLİĞİ SEKTÖRÜNDE KULANILAN ÜNİFORM GİYSİLER İÇİN TASARIM SÜRECİ MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2020-109
Number of pages: 444-472
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma; turizm sektörü otel işletmeciliği ön büro üniformalı hizmetler bölüm elemanlarının ve otel yöneticileri görüşleri doğrultusunda kullanıcı merkezli bir üniforma koleksiyonu oluşturmak için “üniforma koleksiyonu tasarım süreci modeli” geliştirmek amacı ile planlanmış ve yürütülmüştür. İki aşamalı betimsel bir çalışma olan bu araştırmanın birinci aşamasında anket ve görüşme formu ile veriler toplanmıştır. İkinci aşamada ise araştırmacılar tarafından turizm sektörü otel işletmeciliği ön büro üniformalı hizmetler bölüm elemanları için kapsül bir koleksiyon hazırlanmıştır. Araştırmanın evrenini; İstanbul Avrupa Yakası sınırları içerisinde yer alan 5 yıldızlı otel çalışanları örneklemini ise “Elite World Otel Business” çalışanları oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda otel çalışanları üniforma tasarımlarında, model, renk ve kumaşların trendlere uygun olmasını, yöneticiler ise kurum kimliği ve marka değerlerinin yanı sıra estetik, fonksiyonel ve kalite faktörlerinin öne çıkmasını belirtmişlerdir. Çalışanların görüşleri ve 2017-2018 moda trendleri doğrultusunda “ön büro ve üniformalı hizmetler bölüm çalışanlarından kapı görevlisinin (doorman) kullandığı üniforma tasarımı örneğinde kapsül bir koleksiyon hazırlanarak 13+1 aşamadan oluşan “üniforma koleksiyon hazırlama tasarımı süreci modeli” geliştirilmiştir.

Keywords

Abstract

This research; tourism sector hotel management front office uniformed services were planned and carried out with the aim of developing a "uniform collection design process model" in order to create a user-centered uniform collection in line with the opinions of the department staff and hotel managers. In the first stage of this research, which is a two-stage descriptive study, data were collected with a questionnaire and interview form. In the second stage, a capsule collection was prepared by the researchers for the staff of the tourism sector hotel management front office uniformed services. The universe of the research; The sample of 5-star hotel employees located within the borders of Istanbul European Side is comprised of “Elite World Hotel Business” employees. As a result of the research, hotel employees stated that the models, colors and fabrics are in accordance with the trends in their uniform designs, and the managers stated that aesthetics, functional and quality factors come to the fore in addition to corporate identity and brand values. In line with the opinions of the employees and the 2017-2018 fashion trends, a capsule collection was prepared in the example of the uniform design used by the door attendant from the front office and uniformed services department employees, and the "uniform collection preparation process model" consisting of 13+1 stages was developed.

Keywords