ÇOCUK VE ERGENLERDE BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMININ OLUMLU VE OLUMSUZ ETKİLERİ

Author :  

Year-Number: 2020-110
Yayımlanma Tarihi: 2020-11-05 20:08:58.0
Language : Türkçe
Konu : okul öncesi eğitim
Number of pages: 365-377
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada çocuk ve ergenlerde bilgisayar ve internet kullanımının etkisini incelemek amacıyla nitel çalışma yöntemi kullanılmıştır. Çocuk ve ergenlerin gelişimleri her yaşta çok önemlidir. Çocuk ve ergenlerin gelişimleri; hem gelişme dönemindeyken hem de ergenlik bittikten sonra da etkilerini gösterebileceği bir süreçtir. Yaş ilerlese dahi temelinde çocukluktan gelen gelişimlerin etkisi vardır. Çocuklukta veya ergenlikte oluşan gelişimsel bozukluklar, ilerleyen yaşlarda problem olabilir. Çocuk ve ergenlerin geleceğinde oluşabilecek sorunlara karşı ebeveyn ve öğretmenlerin alacağı belli başlı sorumluluklar oldukça büyük önem taşımaktadır. Çocuk ve ergenlerin; gelişimsel sorunlarını azaltıp, gelişimine yararlı olabilecek önemli bir faktör de; bilgisayar ve internet kullanımıdır. Bilgisayar ve internet kullanımı günümüze kadar kitlesini arttırarak gelmiş ve günümüzde hala devamlılığını sürdürmektedir. Çocuk ve ergenlere bir çok yarar sağlamakla beraber, zararlarını da görülmektedir. Bilgisayar ve internet kullanımı, çocuk ve ergenlerin gelişimsel yönünü fazlaca etkiler. Bu konuda ebeveyn ve öğretmene düşen sorumluluklar ve zamanında alınacak önlemler sonucunda zararlı etkilerin yararlı hale getirilmesi mümkündür. Ebeveynler, her zaman yeteri kadar bilgiye sahip olmasalar bile ebeveynlere yardımcı çocuk psikologları ve çocuk gelişimciler vardır. Ebeveynler danıştığı ve tavsiyelerine uyduğu sürece oldukça az sıkıntı ile karşı karşıya kalabilirler.

Keywords

Abstract

Qualitative study method was used in the study to examine the effect of computer and internet use on children and adolescents. The development of children and adolescents in every sense is very important at all ages. Development of children and adolescents; It is a process that can show its effects both during the development period and after the end of puberty. Even as the age gets older, the development from childhood has an effect on the basis. Developmental disorders that occur in childhood or adolescence can be a problem at later ages. Certain responsibilities to be taken by parents and teachers against the problems that may arise in the future of children and adolescents are of great importance. Children and adolescents; Another important factor that can be beneficial to the development by reducing the developmental problems; computer and internet use. The use of computer and internet has increased its mass until today and it still continues today. Although it provides many benefits to children and adolescents, its harms are also seen.Computer and internet use greatly affects the developmental aspects of children and adolescents. As a result of the responsibilities of parents and teachers and timely measures, it is possible to make harmful effects useful. Parents always have child psychologists and child developers to assist parents, even if they do not have enough knowledge. As long as parents consult and follow their advice, they face very little distress.

Keywords


 • Doğan, A. (2013). İnternet bağımlılığı yaygınlığı. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir

 • Güneş A (2012) Dijital oyunların güvenlik bağlamında yasal ve yönetsel düzenleme sorunları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü.

 • Ögel K (2012) İnternet Bağımlılığı, İnternetin Psikolojisini Anlamak ve Bağımlılıkla Başa Çıkmak. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, s.47-60.

 • Ulukol, P. D. (2010, 04 12). İnternetin Çocuk Üzerinde Etkileri. (M. H. Gazetesi, Hazırlayan) Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Kayseri, Kayseri, Türkiye.

 • Türkiye İstatistik Kurumu (2013). 06-15 yaş grubu çocuklarda bilişim teknolojileri kullanımı ve medya. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15866 Erişim Tarihi: 13.11.2018.

                                                                                                    
 • Article Statistics