ERZURUM'DA YAŞAYAN FERTLERİN PALANDÖKEN DAĞI’NA GİTME DURUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ

Author:

Year-Number: 2020-110
Yayımlanma Tarihi: 2020-11-05 20:06:15.0
Language : Türkçe
Konu : Ziraat, Orman, Su Ürünleri, Tarım Ekonomisi,Tarım İşletmeciliği, Tarımsal Pazarlama
Number of pages: 273-286
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde turizm insanların olmazsa olmazlarından biri olup dünyadaki en hızlı büyüyen endüstrilerden biridir. Kayak, tırmanma, doğa yürüyüşü yapma, güzel manzaralara çıkma, temiz hava alma, piknik yapma vb. birçok faaliyeti ile dağ turizmi turistleri cezbetmektedir. Tarihi, doğası ve kültürüyle turizm açısından zengin bir potansiyele sahip olan Erzurum ilinde ekonomik kalkınmada kırsal turizm faaliyetlerinin önemli bir payı bulunmaktadır. Palandökenin dağ turizmi şehre önemli bir ekonomik kaynak olup, belirli bir kesime iş ve iş fırsatları sunmaktadır. Erzurum ili yaz ve kış turizm etkinlikleri az olan illerden biridir ancak hem yazın sıcağından kurtulmak hem de kışın kar ve kar keyfini doya doya yaşayacak bir ildir. Bu nedenle çalışmanın amacı Erzurum ilinde yaşayan bireylerin Palandöken dağına gitmeme durumların ortaya koyarak, Palandöken dağına gitmede etkili olan faktörleri tespit etmektir. Bu amacı gerçekleştirmek için Erzurum ilinde ikamet eden 400 bireyle anket çalışması yapılmıştır. Örnek sayısını belirlemede ana kitle oranlarına dayalı basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılırken, Palandöken dağına gitme durumunu etkileyen faktörleri belirlemek için ise probit analizi yapılmıştır. Sonuç olarak Erzurum ilinde yaşayanların yarısının dağ aktivitelerine hiçbir şekilde katılmadığı ve analize tabi tutulan 14 değişkenden 8’inin istatistiki açıdan önemli olduğu belirlenmiştir. Aile gelirinin artmasıyla dağ aktivitelerine katılım artacaktır. Aynı zamanda üniversite ve turizm bakanlığı tanıtım faaliyetlerini geliştirmelidir.

Keywords

Abstract

Nowadays, tourism is a must for people and it is one of fastest growing industries in the world. Mountain tourism attracts tourists with lots of activities such as skiing, climbing, trekking, walking along beautiful landscapes, going out for fresh air, backpacking, etc. Rural tourism activities have a significant role in economic development in Erzurum province which has a rich tourism potential with its history, nature and culture. The mountain tourism of Palandoken is an important economic resource for the city and offers jobs and job opportunities to a certain segment. Erzurum is one of the cities with a few summer and winter tourism activities but it enables both to escape summer’s heat and to enjoy the snow in the winter. Therefore, the scope of this study is to determine the factors affecting going to the Mount Palandoken by representing the attitudes of not going to Mount Palandoken of the individuals living in Erzurum province. In order to achieve this aim, a survey study is conducted with 400 persons resident in Erzurum province. While using a simple random sampling method based on the main population ratios for determining the sample number, probit analyses was be used to determine the factors affecting going to the Mount Palandoken. As a result, half of those living in Erzurum do not participate in mountain activities in any way and 8 of the 14 variables analyzed were found to be statistically significant. Participation in mountain activities will increase with the increase in family income. At the same time, the university and the ministry of tourism should improve their promotion activities.

Keywords